Kategoriarkiv: Händelser

Ny administrativ chef och ny ekonomiadministratör

New Head of Administration and new Financial Administrator Short summary in English below Joakim Nilsson börjar sin anställning som ny administrativ chef hos oss den 1 september. Joakim arbetar för närvarande som administrativ chef för gymnasieverksamheten i Malmö stad. Han kommer att under september och

Händelser/Prefekt 0

Studierektor för Geneco

New Director of Studies in GENECO Short summary in English below Vi tackar Helena Westerdahl för flera års insatser som studierektor för Geneco. Helena slutar sitt uppdrag vid halvårsskiftet för att under en period få lite mer tid över för forskning inom sitt ERC-projekt. Bengt Hansson tillträder som ny studierektor och Olov Hellgren övertar Bengts tidigare uppgifter i styrgruppen som … Läs mer

Forskarutbildning/Händelser/Prefekt 0

Examinatorer för forskarutbildningen

New examiners for our doctoral students Short summary below Prefekten har delegerat till 12 personer att vara examinatorer i forskarutbildningen i biologi under perioden 2018-01-01 – 2022-12-31: Klas Flärdh Dennis Hasselquist Anders Hedenström Katarina Hedlund Almut Kelber Emma Kritzberg David O’Carroll Pål Axel Olsson Allan Rasmusson Tobias Uller Eric Warrant Susanne Åkesson Personerna är examinator under hela

Forskarutbildning/Händelser/Prefekt 0

Nya funktionärer – JoL-gruppen, BIG, IT och LG

New members in groups and committees (short summary in English below) Under de senaste månaderna har det skett en del förändringar vad gäller sammansättning och organisation av flera grupper vid institutionen. Ledamöter som slutar sina uppdrag tackas för sina

Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Prefekt 0

Protokoll från HMS-kommitténs möte 3/5 -18

Den 3 maj hade Kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat mätning av hälsovådliga ämnen på Biologiska museet, dispens för kvicksilveranvändning, arbetsmiljön i verkstaden, utrymmesskyltar, LSK, trycksatta anordningar, “stolskyddsrond”, skyddsronder och ritningsgranskningsgrupp. ProtokollHMS20180503.

Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från HMS-kommitténs möte 3/5 -18

Livet på institutionen under ett dygn

I fredags var det dags för institutionens första bioblitz. En bioblitz går ut på att inventera alla arter inom ett visst begränsat område under 24 timmar. SACT hade fått ihop ett

Händelser/Systematik/Vetenskapliga aktiviteter SACT 2

Spexig avtackning

Snart går Anne Fogelberg i pension. Igår fylldes Ekologihusets foajé med folk som ville visa sin uppskattning och tacka Anne för hennes nästan tio år på institutionen. Sedan december 2008 har hon arbetat som forskningsadministratör, först på

Händelser/Pensioneringar Kommentarer inaktiverade för Spexig avtackning

Minnesanteckningar från GUNs möte den 20/4 -18

Den 20 april hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kvalitetsutvärderingen, antagningstal, alumnverksamhet, psykosocial undersökning, basblocket, utbildningsplaner, utvecklingsarbete, karriärvägledning, internationalisering och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 20/4 -18

Dagordning för GUNs möte 8/6 -18

Den 8 juni klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Meddelanden Aktuella ärenden Litteraturlistor ht 2018 Examinatorer ht 2018 Kurstilldelning ht 2018 Förslag: Kursutbud 2019, att förordas till vidare beslut Utbildningsplaner, förordas för vidare beslut U2018/229 NGNAT, Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 hp U2018/236 NABIF, … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte 8/6 -18

Why not have a sabbatical?

The purpose of a sabbatical is to enrich and renew a university employee’s academic life by allowing them uninterrupted time to think and do research. According to its Biblical origins, the sabbatical, or Sabbath, is a break from

Händelser Kommentarer inaktiverade för Why not have a sabbatical?