Kategoriarkiv: Infrastruktur

Minnesanteckningar från BIGs möte den 23/10 -14

Den 23 oktober hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat fakultetens infrastrukturtilldelning för 2014, gemensam torris och de olika infrastrukturernas  verksamhet och ekonomi. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning för BIGs möte 23/10 -14

Den 23 oktober klockan 15.00 har institutionens infrastrukturgrupp möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Meddelanden Utvärdering av utfallet av N-faks infrastrukturtilldelning 2014. Ansökningar inför nästa år. Gemensam torris vid institutionen. Genomgång av de olika infrastrukturernas verksamhet och ekonomi. Ev. övrigt

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från BIGs möte 19/6 -14

Infrastrukturgruppen hade möte den 19 juni. Då diskuterades ansökningar till fakultetens utlysning av medel för infratstuktursatsningar 2014, MinnesanteckningarBIG20140619.

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Infrastruktur under strukturerade former

Nästan på minuten en timme efter att SACTs informationsseminarium om institutionens infrastruktur började var alla presentationerna färdiga. Ordning och reda! I en mycket välfylld

Händelser/Infrastruktur/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentering avstängd

Minnesanteckningar för BIGs möte 25/2 -14

Den 25 februari hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat preliminära ansökningar till fakultetens utlysning av infrastrukturmedel, SACTs infrastrukturseminarium och störningar av en eventuell framtida spårväg. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning till BIGs möte den 25/2 -14

Den 25 februari klockan 13.00 har infrastrukturgruppen möte i seminarierummet Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Meddelanden Påminnelse: Informationsmöte om institutionens infrastruktur och tjänster den 6 mars, organiserat av SACT Inventering av eventuella störningar av eventuell framtida spårväg Genomgång av inkomna ansökningar till N-faks infrastrukturutlysning, vad kan förbättras? Avyttring av begagnad labutrustning Ev. övrigt

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från BIGs möte 6/12-13

Den 6 december hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat hur inventerad utrustning ska organiseras på webben, infrastrukturseminarium med SACT och infrastrukturens försörjning. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning till BIGs möte den 6/12-13

Den 6 december klockan 15.00 har infrastrukturgruppen möte i Communis i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Meddelanden Hur organisera inventerad utrustning (av Erling) på hemsidan så den blir lätthittad av potentiella användare? Informationsmöte om institutionens infrastruktur och tjänster den 6 mars, organiserat av SACT T-personalens fördelning av arbetsuppgifter och kontering mellan infrastrukturer, institution och externa medel – behov, rättvisa etc. … Läs mer

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från BIGs möte den 15/5-13

Den 15 maj hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat mötet med naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturgrupp och infrastrukturansökningarna. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning för BIGs möte den 15/5-13

Infrastrukturgruppen har möte den 15 maj klockan 13.00 i Darwin i Ekologihuset. På dagordningen står följande: Meddelanden Genomgång av inkomna ansökningar om infrastruktur till fakulteten och yttrande över dessa. Ev. övrigt. Nästa möte

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd