Kategoriarkiv: Kallelse

Dagordning FUNs möte 26/1 -17

Den 26 januari klockan 14.30 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer Information om BLAM Reviderad kurs: Graduate studies in Biology Eventuell kurs i Science & Society Handledardag/Examinatorsdag VT17 Hantering av stipendiedoktorander Flytt av nästa mötesdatum Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning FUNs möte 26/1 -17

Dagordning till GUNs möte den 27/1 -17

Den 27 januari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Meddelanden Aktuella ärenden Halvtidsrapportering av examensarbete Utbildningsplaner, kandidat och master Kemi-kurser Namnbyte på masterspec ”Växtekologi” till ”Växtbiologi” Information från koordinatorerna Kandidatprogram i biologi och mol biologi Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik Information … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till GUNs möte den 27/1 -17

Dagordning till BIGs möte den 24/1 -17

Den 24 januari klockan 09.00 har institutionens infrastrukturgrupp möte i Communis i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Meddelanden Redovisning av infrastrukturverksamheten 2016. Infrastrukturansökningar till N-fak 2017. Vad finns i pipelinen? Beslut om sista dag för förhandsgranskning av BIG (fakultetens deadline är 1 mars). Översyn av viss infrastrukturverksamhet (djurhus, Sanger, Instrumentell kemi) i den mån rapport föreligger. Genomgång av bemanning för … Läs mer

BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till BIGs möte den 24/1 -17

Dagordning för GUNs möte 16/12 -16

Den 16 december klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Meddelanden Aktuella ärenden Examinatorer VT-17 Litteraturlista VT-17 Budget och uppdrag 2017 Live@Lund Rapport från biologimöte i Tovetorp Utbildningskansliet och GUN:s arbetsuppgifter och projekt 2016/17 Information från koordinatorerna Kandidatprogram i biologi och mol biologi Mastersprogram i biologi, mol biologi och … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte 16/12 -16

Dagordning för styrelsemötet 14/12 -16

Institutionsstyrelsen har möte den 14 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:< Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bil.) Översyn av undervisning/forskning inom Biodiversitet Förslag till beslut (bil.) Föredragande: Tobias Uller, Christer Löfstedt Budget 2017 Budget för Biologiska inst.(exklusive Biologiska museet) Slutlig budget och budgetkommentarer (bil.) b) Budget för Biologiska museet … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet 14/12 -16

Dagordning till FUNs möte den 30/11 -16

Den 30 november har forskarutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer, bl a NUF-möte Information om BLAM Arbete med målen kring forskningens roll i samhället samt forskningsetik Reviderad kurs: Graduate studies in Biology Handledardag VT17 Checklistan för doktorandintroduktion Vårterminens mötestider Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte den 30/11 -16

Dagordning för styrelsemötet den 23/11 -16

Institutionsstyrelsen har möte den 23 november klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bil.) Forskningsstrategi för Biologiska institutionen 2015-2019 Uppdatering med synpunkter efter styrelsemötet 20161019 (bil.) Föredragande: Christer Löfstedt Översyn av undervisning/forskning inom Biodiversitet (bil.) Föredragande: Tobias Uller Budgetprocessen 2017. Information/diskussion Resursfördelning beslutad av FS 2016-11-09 … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 23/11 -16

Dagordning för styrelsemötet den 19/10 -16

Den 19 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bil.) Forskningsstrategi för Biologiska institutionen 2015-2019 (bil.; pdf) Avstämning av måluppfyllelse och ev. påverkan på budgetarbetet 2017 Föredragande: Christer Löfstedt Information Budgetprocessen (Monica Pardon) Grundutbildningen 2017- uppdrag och budget (Carin Jarl-Sunesson) Anställningsärenden Översyn Biodiversitet … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 19/10 -16

Dagordning till FUNs möte 3/10 -16

Den 3 oktober klockan 13.00 har forskarutbildningnämnden möte i Synpunken i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Föregående protokoll Information från studierektorer BLAM Genomgång nya antagningsprocesser Doktorandresan/kursen Höstens examinator & handledardag Övrigt Mötet avslutas

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 3/10 -16

Dagordning till styrelsemötet den 21/9 -16

Den 21 september klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll Halvårsbokslut och prognos 2016 för Biologiska institutionen, exklusive Biologiska museet (bil.) Föredragande: Monica Pardon Halvårsbokslut och prognos 2016 för Biologiska museet (bil.) Föredragande: Monica Pardon Infrastrukturverksamheterna – halvårsbokslut och ekonomisk uppföljning (bil.) Föredragande: … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning till styrelsemötet den 21/9 -16