Kategoriarkiv: Lägesrapporter

Med fokus på framtiden

Styrelsen, enhetscheferna, ledningsgruppen och ett antal ytterligare personer träffades igår på Grand för att diskutera självvärderingen ”Fyra år med

Händelser/Lägesrapporter/Nämnder och arbetsgrupper/Styrelse 1

Lönerevisionen (RALS 2012)

Avtal har nu äntligen slutits för medlemmar i OFR och ny lön kommer att utbetalas i september. Samtidigt sker utbetalning av retroaktiv löneökning från 1 oktober 2012. Besked om den nya lönen kommer att gå ut individuellt till alla OFR medlemmar de närmsta dagarna. Har du några frågor om förhandlingsresultatet eller önskar

Händelser/Lägesrapporter/Prefekt 1

Administration on the move

Right now parts of the administration are moving to the old premises of Kansli N on the second floor in the Ecology Building. From this week onwards you will find Monica Pardon (Head of Administration), Thomas Larsson (HR-Administrator), Szidonia Ruggiero (our new Accounts Administrator) and me (Inger Ekstrom, Information Officer) settled there. Next week Peter Stenild Matthesen (EU Accounts) will … Läs mer

Händelser/Lägesrapporter 1

Biologiska museernas årsredovisning för 2011

  Nu har biologiska museernas årsredovisning kommit. I den kan du läsa vad som har hänt under 2011. Givetvis har det mesta kretsat kring flytten, men personalen på museerna har även hunnit med en hel del annat. Vad sägs om 77 publikationer, omsortering av stora delar av de botaniska samlingarna och beskrivningar av ett antal nya arter (namngivna efter bland … Läs mer

Lägesrapporter/Museerna Kommentarer inaktiverade för Biologiska museernas årsredovisning för 2011

Goda ekonomiska nyheter – och andra

Fakultetsstyrelsen fastställde 2009-06-03 en treårig avbetalningsplan för de ackumulerade underskotten på dryga 18 miljoner kronor vid dåvarande institutionen för Cell- och organismbiologi. I samband med beslutet om bildandet av den Biologiska institutionen beslutades också att COBs och Ekologins ekonomier skulle hållas separata tills underskottet var justerat. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att avbetalningen kommer att kunna slutföras redan under … Läs mer

Lägesrapporter/Okategoriserade/Prefekt 12

Lås och tillgänglighet i Biologihuset

Efter en del inledande problem fungerar nu de nya låsen och tillgängligheten provisoriskt över sommaren. Frågor och anhållan om assistans riktas till Per Vestergren som har kontakt med de tekniskt ansvariga. Hur administration av systemet (populärt uttryckt “utdelning av nycklar” och behörigheter) exakt skall gå till vet vi i nuläget inte men siktet är inställt på att en tillfredsställande lösning … Läs mer

Biologihuset/Lägesrapporter Kommentarer inaktiverade för Lås och tillgänglighet i Biologihuset

Förslag till ny organisation – rapport från översynsgruppen

Gruppen som arbetat med översynen av verksamheten vid Biologiska institutionen (med fokus på forskningen) har nu lämnat en rapport till styrelsen (.pdf). Dokumentet har försetts med stämpeln ß-version eftersom två medlemmar i gruppen inte haft möjlighet att läsa slutversionen. Ledningsgruppen och de externa rådgivarna är dock i allt väsentligt eniga om innehållet i det lagda förslaget. Det finns naturligtvis många … Läs mer

Forskning/Händelser/Lägesrapporter/Organisation/Prefekt/Styrelse 2

Vad händer med museerna?

Den senaste månaden har ett intensivt arbete pågått med målet att garantera museernas personal arbetsplatser inom Biologicentrum så att all verksamhet förutom basal samlingsvård i arkiven kan bedrivas på norra campus. Motiven för denna lösning är att vi vill integrera museerna och verksamheten vid dessa med övrig biologi i Lund och samtidigt åstadkomma ett effektivare lokalutnyttjande. Samlingar som inte kräver … Läs mer

Lägesrapporter/Museerna 12

Ut ur tystnaden

Jag har fått en del passningar för att det varit tyst från prefekten på senaste tiden, ”tyst i Bisam-hyddan”, ”stillastående i Spegellandet”, ”du har inte uppdaterat bloggen på en månad….” Och visst: Hade jag inte själv varit prefekt hade jag nog också undrat lite om det inte händer något vad gäller arbetsgrupper, översyn av biologin inför omorganisation i nya enheter … Läs mer

Lägesrapporter/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Ut ur tystnaden

Grundutbildningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd

Prefekten har nu utsett medlemmar i institutionens grundutbildningsnämnd och i forskarutbildningsnämnden. Eftersom den nya institutionen är i ett uppbyggnadsskede och det finns större osäkerhet än vanligt om hur arbetet kommer att flyta och hur de olika organen kommer att fungera utses nämnder och grupper med en mandatperiod på ett år. GU-nämnd Carin Jarl-Sunesson – ordförande och tillika huvudstudierektor Jep Agrell … Läs mer

Forskarutbildning/FUN/Grundutbildning/GUN/Lägesrapporter/Nämnder och arbetsgrupper/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Grundutbildningsnämnd och Forskarutbildningsnämnd