Kategoriarkiv: Prefekt

Efterlysning: Nya ledamöter till institutionens nämnder/arbetsgrupper

Det är dags att se över bemanningen av flera av de arbetsgrupper/nämnder som finns vid Biologiska institutionerna. Några har funnits sedan institutionen bildades och andra har tillkommit senare. Någon strikt mandatperiod tillämpas inte – utom för styrelsen som utses i val. I någon av grupperna saknas i dag medlemmar eller någon av de nuvarande medlemmarna har aviserat att de vill … Läs mer

Nämnder och arbetsgrupper/Organisation/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Efterlysning: Nya ledamöter till institutionens nämnder/arbetsgrupper

Prefektunderskrifter i ansökningstider

I samband med ansökningar till de flesta externa finansiärer krävs prefektens underskrift och godkännande. Även när det inte krävs av finansiären så krävs alltid ett godkännande av prefekten om verksamheten skall förläggas till biologiska institutionen. Underskriften är alltså INTE enbart en formalitet. Har du redan anställning tills vidare och tillgång till den arbetsplats du behöver så kan du räkna med … Läs mer

Ansökningar/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Prefektunderskrifter i ansökningstider

Uppstädning/röjning i Ekologihusets källare senast den 1 mars

Källarkorridorerna i Ekologihuset är fulla med saker som inte skall förvaras där vilket också påpekats i samband med skyddsronder. Mest är det väl Biologiska Muséet som använt korridorerna som upplag men det finns

Arbetsmijlö/Händelser/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Uppstädning/röjning i Ekologihusets källare senast den 1 mars

Applications to the Crafoord Foundation: How to fill out forms?

I am personally NOT applying for money from the Crafoord foundation but after having seen a number of forms filled out in different ways (which means that at least some of them are not filled out correctly) I had to create my own “faked

Ekonomi/Forskning/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Applications to the Crafoord Foundation: How to fill out forms?

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Arbetsgång vid befordran till professor Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med berörd enhetschef och huvudstudierektor, granskar ansökan. Institutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten) eller avslår. Tillstyrkan från institutionen … Läs mer

Arbetsgång/Prefekt/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Prefektens julhälsning: Skräpet i garderoben och en hyacint på bordet!

”När julen kommer samlar man ihop allt skräp och slänger in i en garderob och stänger dörren. Köper sedan en hyacint och bakar en pepparkaka. Krångligare behöver det inte vara.” Så skriver en av mina husgudar, Märit Huldt alias Hiram i Hirams bästa kokbok. Och krångligare än så behöver det inte heller vara att fungera som Prefekt på den väl … Läs mer

Prefekt Kommentarer inaktiverade för Prefektens julhälsning: Skräpet i garderoben och en hyacint på bordet!

Fyra år med Biologiska institutionen – hur har det gått?

Efter att snart fyra år förflutit med den biologiska storinstitutionen är det påkallat att göra en översyn av hur institutionen fungerar verksamhetsmässigt (undervisning och forskning), administrativt och socialt. Från prefektens horisont är det inte aktuellt att sätta igång några större förändringar, jag tror att de flesta behöver arbetsro, men det är önskvärt att: identifiera de viktigaste utmaningarna för de närmsta … Läs mer

Händelser/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Fyra år med Biologiska institutionen – hur har det gått?

Lönerevisionen (RALS 2012)

Avtal har nu äntligen slutits för medlemmar i OFR och ny lön kommer att utbetalas i september. Samtidigt sker utbetalning av retroaktiv löneökning från 1 oktober 2012. Besked om den nya lönen kommer att gå ut individuellt till alla OFR medlemmar de närmsta dagarna. Har du några frågor om förhandlingsresultatet eller önskar

Händelser/Lägesrapporter/Prefekt 1

Sommarlektyr för hängmattan

Sommarvädret verkar ha försvunnit igen, men oavsett väder behöver man alltid något att läsa. Om du missade vår nya hedersdoktor Fredrik Sjöbergs doktorsföreläsning så har du nu chans att läsa den istället. Här finns föreläsningen Om svårigheten att begränsa sitt sökande som en pdf. Glad sommar med hopp om bättre väder önskar Christer Löfstedt genom Inger Ekström

Prefekt Kommentarer inaktiverade för Sommarlektyr för hängmattan

Medarbetarenkäten på LU: Resultat för Biologiska institutionen

Resultatet av den stora medarbetarenkät som genomfördes i våras vid Lunds Universitet har nu kommunicerats inom universitetet. Vi har fått ta del av utfallet för Biologiska institutionens räkning (pdf) och vi har möjlighet att göra något positivt av det hela. Naturvetenskapliga fakultetens dekanus Olov Sterner har den 3 oktober kommenterat resultaten från fakultetens synpunkt och jag har för min del redovisat … Läs mer

Arbetsmijlö/Händelser/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Medarbetarenkäten på LU: Resultat för Biologiska institutionen