Dagordning till GUNs möte 9/6 -17

Den 9 juni klockan 13.15 har grundutbildnignsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Litteraturlista kurser ht-17
  • E-lärandets juridik (Bodil Sjögreen)
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
  BIOR56, MOBA01, BIOR11, BIOR73, BIOF06, BIO/MOBK01, BIOR41, BIOR23, BIOS14, BIOR17
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
  • Förslag på höstens mötestider: 1 sept, 6 okt, 10 nov, 15 dec
 15. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Grundutbildning, GUN, Kallelse, Möte, Nämnder och arbetsgrupper. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.