Dagordning till GUNs möte den 27/1 -17

Den 27 januari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

  1. Mötet öppnas
  2. Justeringsperson utses
  3. Fastställande av dagordningen
  4. Föregående mötesprotokoll
  5. Meddelanden
  6. Aktuella ärenden
    • Halvtidsrapportering av examensarbete
    • Utbildningsplaner, kandidat och master
    • Kemi-kurser
    • Namnbyte på masterspec ”Växtekologi” till ”Växtbiologi”
  7. Information från koordinatorerna
    • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
    • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
  8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
  9. Information om externa utbildningar
    • LTH
    • Med fak
    • Övriga
  10. Information från studievägledarna
  11. Information från studieråden
  12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
  13. Nya kursplaner
  14. Övriga frågor
  15. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Grundutbildning, GUN, Händelser, Kallelse, Möte, Nämnder och arbetsgrupper. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.