Diskussion om LUCAT och behovskartläggningen på IT-rådets möte

Hur var mötet? Det är kanske en fråga du emellanåt brukar ställa till dina arbetskamrater. Som svar får du ofta en kortfattad redogörelse eller ”som vanligt”. Ofta är du nöjd med det och vet då om du bör läsa protokollet som kommer senare eller inte.

Men om du nu inte känner någon som var på mötet. Det kan lätt hända eftersom vi nu är ganska många på institutionen. Eller du kanske inte ens vet om att det har varit ett möte. För att råda bot på de här situationerna tänkte jag att vi skulle försöka att lägga upp lite ”informell” mötesinformation här på bloggen.

Uppdatering. I dagsläget råder det lite oenighet om hur vi ska ha det med den här typen av information. Vi får helt enkelt se om tiden räcker till.

Eftersom det är min idé så får jag väl börja med en kort redogörelse för tisdagens (26/1) möte med Naturvetenskapliga fakultetens IT-råd.

Vi (Gabriele Kalus från Fysik, Gert Pettersson från Geologi, James Hakim från Matematik, Christer Larsson från Kemi, Sigvard Svensson från Botaniska museet, Bo Wallén och Anders Kullberg från Naturvetenskapliga fakulteten och jag från Biologi) träffades på Botaniska museet där Sigvard bjöd på kaffe och vetelängd. Tack Sigvard!

Första diskussionen rörde LUCAT-problem. I och med sammanslagningen av institutioner så uppstår det problem med LUCAT. Det är svårt att spegla organisationens uppbyggnad på ett bra sätt. De här problemen har även de institutioner som är delade mellan LU och LTH.

LUs säkerhetsråd håller på att omarbeta riktlinjerna för informationssäkerhet, vilket är bra. Vi konstaterade att i nuläget fungerar det olika på olika ställen och vi ser fram emot enkla, lättfattliga regler.

Men det större delen av mötet handlade om var Samordnat IT-stöds förslag på rapport efter behovskartläggningen. Rapporten beskriver inventeringen av bland annat antal datorer, operativsystem, servrar osv. Den tar också upp vad användarna vill ha och vad de är negativa och positiva till och gör en sammanfattning av det. Trots att Anders bara hade hunnit skumma igenom rapporten (han fick den inte förrän någon timme innan mötet) kunde han i alla fall berätta en del om innehållet.

Eftersom den färdiga rapporten inte kommer att komma ut förrän om en eller två veckor så är det svårt att ha några egentliga åsikter om den. Vi tyckte ändå att det är synd att det inte går att särskilja de olika fakulteternas behov. De måste ju skilja sig ganska mycket. Det ska i alla fall bli spännande att se den färdiga rapporten.

Skrivet av Inger Ekström

Det här inlägget postades i Händelser, IT, Möte. Bokmärk permalänken.

KOMMENTARER

 1. Mycket bra med sådana här kortfattade redogörelser över vad som pågår inom verksamheten. Motverkar ryktesspridning och misuppfattningar, och kanske man kan få lite kontruktiv input från andra som inte sitter med i råd och grupper. Lucat är en fråga som bör lösas snarast, men man får tänka på att Lucat förutom identiteter även innehåller kostnadsställen, Lupingrupper och annat. Men att bara byta överskrifter på sidor från de gamla instnamnen till det nya borde gå att lösa relativt enkelt. Anders K skall väl ha möte med Lucatansvariga på LDC inom kort för att se exakt hur man går tillväga. Det måste ju ändras på en högre nivå, går ej att göra av de lokala katalogansvariga på inst/avd.

 2. Hej,

  jag bara undrar vem som skrev inlägget – ingen namnteckning och bara referns till “jag från Biologiska…” – kanske det är bara jag som inte vet men kanske det är andra också?

  Tacksam för upplysning!

 3. Hej,

  @Erling Anders Kullberg jobbar för fullt med att försöka bringa ordning i LUCAT. Även Bo Wallén håller på med det.

  @Almut precis under rubriken står det vem det är skrivet av, men jag kan lägga till det underst också om det blir förvirrat.

 4. Prefekten är på prefektkurs på Tyringe kurhotell: Kan bara konstatera att vi med våra blogg- och hemsidesambitioner ligger en bra bit före andra institutioner. Personalens delaktighet och ett bra informationsflöde är A och O för en väl fungerande institution. Min något reserverade inställning till korta mötesrapporter som ett obligatoriskt inslag är väl bara att jag i dagsläget inte kan se hur många de kan tänkas bli (för mycket information kan motverka syftet med informationsspridningen) och det är tungt nog ibland att få ut protokoll i rimlig tid. Att dessutom skriva korta referat kan bli ytterligare ett “måste”. Men jag tycker att vi skall prova oss fram. Räkneverk på hemsidan kommer att avslöja hur många som läser, dvs om informationen går fram och är efterfrågad. Jag uppmuntrar dina ansträngningar Inger och jag tycker att vi skall prova oss fram.

  Christer Löfstedt

 5. @Christer jag kan bara säga att 40 minuter efter att jag skickat ut mejlet om att det fanns nya bloggposter så hade bloggen fått 139 besök! Alla kan inte vara mina när jag la upp inläggen. Så visst läser folk, i alla fall så länge de blir påminda genom e-post 😉