Efterlysning: Nya ledamöter till institutionens nämnder/arbetsgrupper

Det är dags att se över bemanningen av flera av de arbetsgrupper/nämnder som finns vid Biologiska institutionerna. Några har funnits sedan institutionen bildades och andra har tillkommit senare. Någon strikt mandatperiod tillämpas inte – utom för styrelsen som utses i val.

I någon av grupperna saknas i dag medlemmar eller någon av de nuvarande medlemmarna har aviserat att de vill sluta. Jag vill därför göra en översyn av ledamöterna i:

  • Forskarutbildningsnämnden (FUN) (ordförande FU-studierektor Karin Rengefors)
  • Grundutbildningsnämnden (GUN) (ordförande bitr prefekten Carin Jarl-Sunesson)
  • Infrastrukturgruppen (BIG) (ordförande Olle Anderbrant)
  • Jämställdhetsgruppen (ordförande Sussi Widell)
  • Styrgruppen för biblioteket (ordförande Jan-Åke Nilsson)
  • Gruppen för vetenskapliga och sociala aktiviteter (SACT) (ordförande Honor Prentice)

Är du intresserad av att arbeta i någon av dessa grupper så kontakta respektive ordförande (med kopia till prefekten) senast den 26 maj. Efter samråd med enhetscheferna kommer jag sedan att framlägga förslag till bemanning av de olika grupperna till styrelsen i förhoppningen att den skall godkänna dessa. Då vårens återstående styrelsemöte infaller den 28 maj blir det svårt att klara av detta i vår utan formella beslut kan få vänta tills höstens första styrelsemöte beroende på vad styrelsen säger.

Christer Löfstedt
Prefekt

Ps.
Nuvarande styrelse har mandat t o m utgången av 2015. Styrelsen beslutar i övergripande policyfrågor, tar ställning till tillsvidareanställningar, och beslutar om institutionens budget.

Biologiska doktorandrådet (BDR) utses av doktoranderna. Vad gäller doktorandrepresentanter i andra grupper så vill doktoranderna själva utse även dessa. Från prefektens synpunkt är det viktigt med kontinuitet och att det inte uppstår vakanser men så länge det fungerar bra (vilket det gör) lägger jag mig som prefekt därför inte i detta. Prefekten och biträdande prefekten försöker träffa BDR en gång per termin eller vid behov för information och utbyte av synpunkter.

HMS-kommittén utses av fakulteten efter samråd med prefekten.

Ledningsgruppen är ett stöd till prefekten i löpande och strategiska frågor och utses av prefekten.

Enhetscheferna utses av styrelsen och bildar tillsammans med prefekten, biträdande prefekten och administrativa chefen ”Bemanningsgruppen” som bl a har att hantera personalplaneringen och en del ekonomiska frågor. Uppdraget som enhetschef är inte för evigt men jag tror att de flesta som har ett sådant – eller har haft ett liknande – uppdrag kan intyga att det är viktigt med viss kontinuitet eftersom det är mycket som skall göras och begränsat med tid som står till förfogande.

HMS-kommitténs AU” och IT-gruppen har mera operativa funktioner och skiljer sig därmed från ovanstående. Här är kontinuitet viktigast och nya ledamöter kommer att utses av prefekten när så eventuellt behövs.

Utöver befintliga grupper tycker jag att det finns ett behov av att inrätta en grupp som arbetar med både interna och externa kommunikationsfrågor men jag har inte riktigt kunna formulera uppdraget. Har du synpunkter på detta eller skulle vilja arbeta i en sådan grupp så hör gärna av dig till undertecknad.

Ds.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Nämnder och arbetsgrupper, Organisation, Prefekt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.