En forskningsstrategi för biologiska institutionen

Rektor har anmodat fakulteterna att formulera en forskningsstrategi för de kommande 6 åren. Fakulteten har låtit uppmaningen, med en del konkretiseringar (pdf), gå vidare till institutionerna som ombetts att lämna underlag till fakulteten. Ett Utkast till forskningsstrategi för Biologiska institutionen (pdf) lämnades till N-fak inför internat med ledningsrådet i april. Vad som händer nu är inte helt klart, men dekanus arbetar med att sammanställa ett samlat dokument för hela fakulteten, baserat på inspelen från alla institutionerna.

Inspelet från Biologiska institutionen är resultatet av diskussioner med enhetschefer och med ledningsgruppen. Det finns i dessa grupper en samsyn – såvitt jag kan bedöma – om att vi inte skall styra forskningen vid institutionen mot några speciella mål men att vi naturligtvis skall använda våra begränsade resurser klokt och produktivt. Enhetscheferna har på olika sätt också samlat in synpunkter från medarbetarna på respektive enhet som inkorporerats i varierande omfattning. Per Lundberg har haft prefektens och enhetschefernas uppdrag att ta fram dokumentet. Christer Brönmark och undertecknad har i olika delar bidragit till skrivningen.

Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på hur ett sådant här dokument skall se ut. Någon vill kanske ha en mycket konkret “manual” i form av ett begränsat antal punkter. Andra vill inte ha någon formulerad strategi över huvud taget. Jag har från prefektens synpunkt tidigare lämnat en del kommentarer på projektet att formulera en forskningsstrategi för universitetet – och behovet av att i verksamheten ha en “meta-strategi” för att hantera alla strategier. Styrelsen kommer att få dokumentet inför mötet den 28 maj och texten läggs nu också ut för allmänna kommentarer på Bloggen. Det hade kanske varit bättre om vi haft ett lösenordsskyddat “intranät” – men i så fall hade diskussionen antagligen ändå varit en offentlig handling….

Välkomna med kloka synpunkter – in Swedish or English. Tidigare diskussioner på Bloggen har varit alpha – gamma; “some was good and some was not”. Formatet passar inte alla. Proaktivt ber jag om konstruktiva inlägg och vädjar om att ni skriver – men inte för långt!

Det vore bra om styrelsen vid sitt första möte i höst kunde anta en Forskningsstrategi för biologiska institutionen som kunde fungera som färdplan de kommande åren – åtminstone i vårt interna arbete. Denna strategi bör vara kortare än detta “inspirationsdokument” som också tyngs av en del RQ08-historia som vi anmodats att tillhandahålla.

Christer Löfstedt

Det här inlägget postades i Forskning, Prefekt. Bokmärk permalänken.

KOMMENTARER

  1. BUL-frågan är såklart en ganska intressant för mig. Bra att det togs upp. Jag har precis gått med i ett europeiskt konsortium om populationsgenomik hos Drosophila. Vet inte om det bör kanske nämnas i sista stycket om internationella samarbeten.

  2. Ett allmänt ganska bra skrivet dokument. Tycker dock att sista stycket om internationella samarbeten känns lite kortfattat och “rumphugget”. Nog finns det mer att exemplifiera med här? T.ex. statistik om internationellt finansierade EU-postdocs som kommer hit och många forskningsnätverk och samarbeten som många är involverade i.

  3. Erik har förstås rätt i att detta stycke skulle kunna vara mycket mer omfattande.
    Minns då att instruktionerna gällde just STÖRRE samarbeten på s.a.s. organisationsnivå. En del finns också invävt i den tidigare texten. Men gränsdragningarna kan vara svåra.
    Annars kan som sagt listan på individers eller gruppers många gånger omfattande samarbeten med konstellationer av olika storlekar och dignitet över hela världen göras mycket lång.

  4. Pingback: Dagordning för styrelsemötet den 28/5 -14 | Biologibloggen

  5. Jag tänkte på en sak till. Var med på ett möte med jämställdhetsgruppen igår och vi pratade om att en strategi för att lösa upp gamla avdelningsgränser är att rikta möten till yngre forskare på institutionen. Ju mer man bygger upp ett starkt kontaktnätverk bland yngre forskare från hela institutionen, desto snabbare går integrationen mellan gamla Ekologi och COB.