Lönerevisionen (RALS 2012)

Avtal har nu äntligen slutits för medlemmar i OFR och ny lön kommer att utbetalas i september. Samtidigt sker utbetalning av retroaktiv löneökning från 1 oktober 2012. Besked om den nya lönen kommer att gå ut individuellt till alla OFR medlemmar de närmsta dagarna.

Har du några frågor om förhandlingsresultatet eller önskar lönesamtal skall du kontakta din närmste chef. Administrativa frågor hänvisas till Thomas Larsson på prefektkansliet.

För medlemmar i SACO och för övriga finns inga klara besked:

– SACO har meddelat att man inte avser komma till den förhandling som skulle ha ägt rum i morgon den 4:e september. Enligt fakultetens personalsektion är det eventuellt aktuellt med förhandlingar tredje veckan i oktober.

Jag har framfört önskemål till fakulteten om att nya löner skulle fastställas för de oorganiserade och utbetalas snarast men har fått beskedet att detta INTE kan ske förrän avtal slutits med den största arbetstagarorganisationen, dvs SACO. Om doktorandernas lönerevisioner vet jag inget.

Jag beklagar denna utdragna väntan på resultatet av lönerevisionen men det är bortom prefektens makt att på påskynda processen.

Potten som fanns att fördela var 2,6%. Det betyder att en del får mindre och andra mer. Att några får mer innebär med nödvändighet att en “normal löneökning” blir lägre än 2,6%.

Om lönen “inte har ändrats eller ändrats i ringa omfattning (1%)” ska arbetsgivaren enligt avtalet med OFR tydliggöra skälen. Detta är inte aktuellt för anställda vid vår institution.

Någon absolut rättvisa finns som vanligt inte och alla löner har en historia. Ett fåtal “snedsitsar” har rättats till – helt eller delvis. Nya kan i värsta fall ha uppstått och i så fall får de rättas till nästa gång.

Gemensamma principer för lönerevisionen har diskuterats mellan prefekt och chefer i organisationen. Enhetschefer (motsvarande) har lämnat förslag på lönerevisioner, prefekten har försökt att balansera förslagen i ett institutionsperspektiv och avtal har sedan träffats efter förhandling mellan fakulteten och OFR.

Som prefekt har jag att bevaka att lönen inte beror på vilket fack man tillhör eller om man är fackligt organiserad eller ej.

Jag hoppas att ni som fått nya löner är någorlunda nöjda och att ni som inte tillhör OFR också får era löneförhöjningar vad det lider.

Tack till alla medarbetare för Era insatser!

Christer Löfstedt, prefekt

Det här inlägget postades i Händelser, Lägesrapporter, Prefekt. Bokmärk permalänken.

KOMMENTARER

 1. En kommentar till “Potten som fanns att fördela var 2,6%. Det betyder att en del får mindre och andra mer. Att några får mer innebär med nödvändighet att en “normal löneökning” blir lägre än 2,6%.”

  Enkelt motexempel:
  A tjänar 10 kr
  B tjänar 20 kr
  Pott: 10% = 3 kr
  Fördelning:
  A får 2 kr = 20%
  B får 1 kr = 5%
  Medelökning: (20 + 5)/2 = 12,5% > 10%
  Eller så har jag inte förstått hur löneförhandlingar går till.
  Jörgen