Prefektunderskrifter i ansökningstider

I samband med ansökningar till de flesta externa finansiärer krävs prefektens underskrift och godkännande.

Även när det inte krävs av finansiären så krävs alltid ett godkännande av prefekten om verksamheten skall förläggas till biologiska institutionen.

Underskriften är alltså INTE enbart en formalitet.

Har du redan anställning tills vidare och tillgång till den arbetsplats du behöver så kan du räkna med att du kommer få prefektens godkännande (och tack för att du söker pengar!).

Har du ej anställning för perioden som ansökan omfattar eller saknar tillgång till nödvändig arbetsplats måste du:

  1. Förankra hos berörd enhetschef (forskargruppsledare) att du är välkommen och att det finns plats för dig
  2. Informera prefekten om att ovanstående skett

INNAN du skickar in en ansökan.

För samtliga personer som önskar prefektunderskrifter gäller sedan:

  1. Lämna på prefektkansliet (normalt till Szidonia Ruggiero) ansökningsblanketten, sammanfattning av forskningsprogram, budget, eventuella inbjudningsbrev, “bilaga S”(motsvarande), budget samt fullkostnadskalkyl (gäller generellt alla projekt, även postdoc-ansökningar från råden. För övriga fullfinansierade rådsanslag kan fullkostnadskalkyl utelämnas).
  2. Ange om du vill ha hjälp med insändande av signerad blankett eller om du vill ha den i retur för att själv hantera fortsättningen.
  3. Underskrifter expedieras som regel inom en till två dagar, men försök gärna ha lite framförhållning om något är oklart.

Har du andra frågor, vänd dig i första hand till din forskningsadministratör.

Lycka till med ansökningarna!

Christer Löfstedt /prefekt

Det här inlägget postades i Ansökningar, Prefekt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.