Ut ur tystnaden

Jag har fått en del passningar för att det varit tyst från prefekten på senaste tiden, ”tyst i Bisam-hyddan”, ”stillastående i Spegellandet”, ”du har inte uppdaterat bloggen på en månad….” Och visst: Hade jag inte själv varit prefekt hade jag nog också undrat lite om det inte händer något vad gäller arbetsgrupper, översyn av biologin inför omorganisation i nya enheter och ämnen, integrationsarbete etc. Klagosången hänvisas till Spegellandet och jag kan istället så här inför helgen glädja alla med att det faktiskt rör på sig. Det finns mycket mer att berätta men – som det heter i sången om grannens bastu – hellre ha en krokig en, än å va alldeles utan:

– Det första styrelsemötet avhölls för snart en månad sedan och i den kommande veckan har vi ett internat för styrelsen inklusive suppleanter och ledningsgruppen.

– Både grundutbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden har avhållit sina jungfrumöten.

– Den senaste veckan har jag försökt att få fungerande delegationer utarbetade, inte bara till avdelningsföreståndare/husansvariga och ämnesföreträdare utan också till växthussamordnare, djurhusföreståndare, brukarrepresentanter för husbygget m fl.

Delegationerna till avdelningsföreståndare vid f d Ekologiska institutionen och husansvariga inom fd COB kommer att se i stort sett likadana ut. Till ämnesansvariga delegeras förutom examinationsansvaret att samverka med institutionens studierektorer för forskarutbildningen och prefekten i arbetet med integration av forskarutbildningen vid biologiska institutionen och utformning av en ny ämnesindelning och att bidra till en livaktig seminarie- och kursverksamhet inom den biologiska institutionen. Till avdelningsföreståndare och husansvariga delegeras förutom en rad administrativa uppgifter att främja goda arbets- och studieförhållanden och ett gott samarbete inom avdelningen/”huset” och att i samråd med prefekten verka för och underlätta integrationen och det pågående förändringsarbetet inom den nybildade Biologiska institutionen. Dessa delegationer kommer att skrivas ut så fort prefekteriets administrativa kapacitet tillåter och jag hoppas att tidigare avdelningsföreståndare/husansvariga/ämnesföreträdare kommer att åta sig uppdragen också för 2010.

– Arbetet med att bemanna olika arbetsgrupper har efter en trög start nu tagit fart. Tack till Dag Ahrén som åtagit sig att fungera som sammankallande i jämställdhetsgruppen, Jan-Åke Nilsson som blir ordförande i bibliotekets styrgrupp, Bengt-Olle Bengtsson som åtagit sig att samordna växthusfrågorna och Björn Weström som fortsätter som föreståndare för djurhusen. Mer information om olika gruppers sammansättning kommer.

– Husbygget är inne på slutspurten. Ronald Kröger fortsätter som ”brukarrepresentant” och Lars Hederstedt har åtagit sig att leda en grupp för att lösa den vardagliga infrastrukturen (postgång, kopiatorer, diverse inköp, avfallshantering, telefoner, lokalbokning m m). Målsättningen är att samordna så mycket som möjligt inom Biologicentrum, dvs mellan Ekologihuset och Biologihusen. Det delikata spörsmålet om namngivning av de olika husen kommer att hänskjutas till en arbetsgrupp vad det lider.

– För egen del försöker jag att sätta mig in i ekonomin för institutionen vilket stöter på varierande svårigheter men med hjälp från administratörerna och de tidigare prefekterna skall det förhoppningsvis lyckas. Det finns en del frågetecken. Därför blir mitt standardsvar till dem som förelår olika typer av nya utgifter att det får vänta – tills jag känner att jag fått grepp om inkomster och utgifter.

I tisdags var jag och en hel del andra från institutionen på Kemicentrum och lyssnade på Carl Gustav Andrén, f d rektor och universitetskansler, som gav sin syn på urholkningen av grundutbildningsanslagen och det faktum att bara 25% av studentpengen når fram till studenten på kursen (.pdf). Det var ett dystert innehåll men en njutbar framställning! Eva Waldemarsson kryddade sammankomsten med en redogörelse för vad som hänt med GU-medlen för biologin sedan 1990-talets början. I runda svängar en halvering vad gäller köpkraft. Marianne Granfeldt och Eva Åkesson gav rektorsämbetets syn på saken. Den var föga förvånande något annorlunda vinklad. Marianne Granfeldt hävdade att 50% av studentpengen faktiskt går till kurserna. Jag vet inte riktigt hur diskussionen slutade – jag var tvungen att återgå till institutionsarbetet. Att gå på seminarier och föredrag har de senaste veckorna framstått som ”lyx” – men det kommer säkert att bli vardag när den nya biologiska institutionen funnit sina rutiner!

Det här inlägget postades i Lägesrapporter, Prefekt. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.