Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Arbetsgång vid sjukanmälningar/sjukskrivningar

Nu finns en färdig arbetsgång utarbetad för hur du gör när du blir sjuk. Så här gör du:

  1. Arbetstagaren sjukanmäler sig första sjukdagen. Detta skall ALLTID göras. Den anställde sjukanmäler sig till sin personaladministratör (Marianne Andersson 046-2222 93 50 eller Thomas Larsson 046-222 02 85) som sedan delger ansvarig enhetschef/administrativ chef/handledare. Arbetstagaren skall när det gäller anställningens innehåll kontakta ansvarig enhetschef/ administrativ chef/handledare.
  2. Arbetstagaren registrerar sin sjukdom i Primula web (OBS! gäller ej personer på utbildningsbidrag). Denna registrering måste ha ett slutdatum och görs med fördel när arbetstagaren är tillbaka på arbetet alt när personen har en sjukskrivning med slutdatum. Registreringen i Primula skall ske så snart som möjligt.
  3. Från och med 7:e kalenderdagen i sjukdomsperioden skall arbetstagaren ha ett sjukintyg från läkare. Detta sjukintyg skall skickas antingen till personaladministratören (för vidarebefordring till lönekontoret) eller direkt till lönekontoret snarast.
  4. Skickas sjukintyget direkt till lönekontoret skall arbetstagaren meddela hur länge hon/han är sjukskriven. Detta görs till personaladministratören (se ovan under punkt 1).
  5. Vid sjukdom längre än 7 kalenderdagar skall enhetschef alltid meddelas oavsett till vem sjukintyg skickats (enligt punkt 3).
  6. Vid en längre tids sjukdom skall en representant för institutionen (ansvarig enhetschef/administrativ chef/handledare) ta kontakt med arbetstagaren och göra en uppföljning.
  7. Eventuella rehabiliteringsåtgärder sköts av fakulteten i samråd med institutionen och den sjukskrivne arbetstagaren.

Arbetsgången finns också på våra interna webbsidor.

oktober 12, 2011

Inlägget postades i

Arbetsgång