Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 2 / 2

december 7, 2012 | Inger Ekström

Protokoll från biologibibliotekets styrgruppsmöte den 27/11-12

Den 27 november hade styrgruppen för biologibiblioteket möte. Då diskuterades bland annat bokslutet 2011, budgeten för 2013, tömningen av bibliotekets magasin och Lubito. Läs …
  • Biologibibliotekets styrgrupp
  • Händelser
  • Möte
  • Nämnder och arbetsgrupper
  • Protokoll
0 Kommentarer
juli 8, 2010 | Inger Ekström

Så här ser Biologibibliotekets nya styrgrupp ut

”Styrgrupp bibliotek leds av en lärarrepresentant och har därutöver en doktorand, en GU-student, 3 lärare och två bibliotekarier/bibliotekspersonal. Styrgruppen ansvarar för institutionens biblioteksservice och …
  • Bibliotek
  • Biologibibliotekets styrgrupp
  • Nämnder och arbetsgrupper
  • Prefekt
3 Kommentarer