Dagordning för GUNs möte 8/6 -18

Den 8 juni klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Litteraturlistor ht 2018
  • Examinatorer ht 2018
  • Kurstilldelning ht 2018
  • Förslag: Kursutbud 2019, att förordas till vidare beslut
  • Utbildningsplaner, förordas för vidare beslut
   • U2018/229 NGNAT, Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 hp
   • U2018/236 NABIF, Masterprogram i bioinformatik, 120 hp
   • U2018/237 NABIO, Masterprogram i biologi, 120 hp
   • U2018/238 NAMOB, Masterprogram i molekylärbiologi, 120 hp
  • Förslag till Kursvärderingsmall
  • Förslag till Hantering av kurssammanställning
  • Förslag till beslut om Hantering av undantag från bestämmelse om anonyma tentor, enligt beslut i UN 180623, p 11
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Första mötet ht 2018
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Grundutbildning, GUN, Händelser, Kallelse, Möte, Nämnder och arbetsgrupper. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.