Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Grundutbildningsnämnden har möte den 14 december klockan 13.45 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Beslut om litteraturlistor för vt 2019, se bilaga
  • Beslut om examinatorer för vt 2019, se bilaga
  • Beslut om undantag för kursen BIOS14 från kravet på anonym tentamen, se bilaga
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från studievägledarna
 9. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 10. Information om externa utbildningar
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar: BIOR72, BINP29, BIOR21, BIOR25, BIOR66, BIOF04, BIOR77, BIOR51, BIOC02
 13. Nya kursplaner: BIOR85 Immunologi
 14. Förslag kommande möten vt 2019: 8/2, 29/3, 10/5 (och reserv 14/6)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Secured By miniOrange