Dagordning för GUNs möte den 14/9 -18

Fredagen den 14 september klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Begäran om undantag från bestämmelse om anonyma tentor för BINP16 Programmering i Python, se bilaga. Förslag till beslut: Begäran godkännes.
  • Rapporter från fakultetens GU-arbetsgrupper
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
  Pga av det stora antalet inkomna kursutvärderingar (26 st) bifogas endast respektive kurs Kursutvärdering (=lärarnas rapport) som bilaga (zip-fil). Vill man även se datasammanställningen för någon speciell kursvärdering mailar man till Jep. Kursutvärderingarna som kommer att behandlas är: BINP28, BIOB02, BIOR63, BIOR56, BIOR58, BIOR76, BIOR59/60, BIOR20, BIOS13, BIOR78, BIOR41, BIOR52, BIOR82, BIOR67, BIOR17, BIOC05, BIOR31, BIOR69, BIOC01, BIOF08, BIOB01, BIOB03, BIOR70, BIOR16, BIOR39, BIOR31.
 13. Nya kursplaner
 14. Första mötet ht 2018
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Grundutbildning, GUN, Händelser, Kallelse, Möte, Nämnder och arbetsgrupper. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.