Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 23/11 -18

Den 23 november har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Aktuella ärenden
  • Frida Rosengren informerar om institutionens biblioteksverksamhet
  • Lägesrapport om budgetarbetet inför 2019
  • Rapport från Biologimötet i Kristineberg 15-16 nov
 6. Meddelanden
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från studievägledarna
 9. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 10. Information om externa utbildningar
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Kommande möten ht: 14 dec
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Secured By miniOrange