Dagordning för styrelsemötet den 30/5 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 30 maj klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning
  Forskningsingenjör 100% fr o m 2018-07-01. M. Dacke VR-anslag, E. Warrant ERC-anslag (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 6. Anhållan om utökning av anställning som professor 50% för Anders Nilsson (bilagor)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 7. Tekniklab (CAnMove) – fortsatt verksamhet.
  Information om plan för verksamheten, organisatoriskt och ekonomiskt
  Föredragande: Christer Löfstedt
 8. Tertialbokslut
  • Biologiska institutionen – exklusive Biologiska museet (bil.)
  • Biologiska museet (bil.)

  Föredragande: Monica Pardon

 9. Höstterminens mötestider
  Förslag:19 sept.,17 okt., 21 nov.(budget), 19 dec.
 10. Information
  • Anställningsärenden – lägesrapport
  • Val av valberedning
 11. Eventuellt övrigt
Det här inlägget postades i Händelser, Kallelse, Möte, Styrelse. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.