Dagordning GUNs möte den 30/1 -15

Den 30 januari klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Budget och kurstilldelning 2015
  • Uppdatering från Emma Kritzberg om vetenskapligt skrivande
  • Rekrytering i Indien, Tina Ledje rapporterar
  • Kurslitteratur vt 2015
  • Examinator på BIOR77 Växternas evolution och anpassning
   Förslag till beslut: Stefan Andersson
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar BIOR31, BIOR49, BIOS08, BIOB03, BIOR11, BIOR73, MOBA01
 13. Nya kursplaner
  • BIOR77 Växternas evolution och adaption, 15 hp
  • BIOR78 Mark- och växtekologi, 15 hp
  • BIOC03 Försöksdesign och analys för biologer, 7,5 hp
 14. Övriga frågor
 15. Förslag på mötestider vt 2015: 28 feb, 27 mars, 8 maj, 5 juni alt. 13 mars, 17 april, 22 maj, 12 el 15 juni
 16. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Grundutbildning, GUN, Händelser, Kallelse, Möte, Nämnder och arbetsgrupper. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.