Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till BIGs möte den 11/4 -17

Den 11 april klockan 13.00 har infrastrukturgruppen möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

  1. Meddelanden
  2. Infrastrukturansökningar till Forskningsnämnden vid LU 2017. Granskning av utkast inkomna till BIG senast på fredag den 7 april
  3. Genomgång av bokslut för infrastrukturverksamheterna 2016.
  4. Ev. övrigt och nästa möte.