Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till BIGs möte den 13/11 -17

Den 13 november klockan 14.00 har infrastrukturgruppen möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Meddelanden
  • Inventering av nationell infrastruktur – kort rapport
  • LU-inventering till LUCRIS – kort rapport
  • Utfallet av ansökningarna N-fak och LU-centralt
  • Årliga inventeringen av utrustning
 2. Kommande utlysningar. Vad finns i pipelinen?
 3. Rapport från utredning om IRMS/oorganiskt labb, diskussion
 4. Hemsidan – vad behöver uppdateras?
 5. Eventuellt övrigt