Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till BIGs möte den 23/5 -17

Den 23 maj klockan 9.00 har infrastrukturgruppen möte i Communis i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

  1. Meddelanden
  2. Genomgång av infrastrukturansökningar till fakulteten med sakkunnigutlåtande.
    Formulering av förslag till institutionens yttrande.
  3. Diskussion om BIGs ev. utökade uppdrag.
  4. Ev. övrigt och nästa möte.