Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till FUNs möte den 7/3 -18

Forskarutbildningsnämnden har möte den 7 mars klockan 14.00 i Synpunkten i Biologihus C. Följande står på dagordningen:

 1. BLAM 2018
 2. NUF och ISP:n
 3. Plagieringsblanketten
 4. Introduktionskursen 2018
 5. FUN-möten vt 2018
 6. Poäng i forskarutbildningen (180 + 60 = 240) – rapport från en diskussion med
  Tobias Nilsson
 7. UKÄ:s kommande utvärderingar av universitetens “kvalitetssäkring”. Men oavsett statens och myndigheternas föreställningar om “kvalitet” så skulle vi kunna att på allvar fundera på
  • Är vår FU bra? I så fall varför?
  • Vad är det som (verkligen) inte fungerar i vår FU?
  • Vad är det absolut viktigaste att ändra på eller förbättra?
 8. Ev. övrigt