Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till styrelsemötet den 15/12

Biologiska institutionens styrelse har möte den 15 december klockan 13.15 i Prefekteriets konferensrum i Ekologihuset. På dagordningen står följande:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll
 5. Utseende av enhetschefer (bil.) (pdf) Uppdaterad 2010-12-15.
 6. Studierektorer 2011 – förslag
  Grundutbildningen: Carin Jarl-Sunesson (huvudstudierektor,
  tillika sammankallande i GUN)
  Jep Agrell (studierektor)
  Forskarutbildningen: Eric Warrant (särskilt ansvar för fd COB,
  tillika sammankallande i FUN)
  Per Lundberg (studierektor)
 7. Preliminär budget 2011 (bil.) (pdf)
  Plan för det fortsatta budgetarbetet
 8. Forskarutbildningen 2011 (bil.) (pdf)
 9. Jämställdhetsplan 2010/2011 (bil.) (pdf)
  Budget för jämställdhetsmedel 2010/2011 (bil.) (pdf)
 10. Anställningsärenden
  • Jörgen Ripa – forskare 100% tillsvidare. Bordlagt 17/11
  • Christoffer Fägerström – forskare 100 % tillsvidare (bil.)
  • Ekonom med EU-inriktning – information (bil.)
 11. Ansökan om medel till internat för TA-personal. Bordlagt 17/11
 12. Integrationsarbetet – lägesrapport
 13. Mötesdatum 2011
  Förslag: 2 februari, 30 mars, 25 maj
 14. Meddelanden
 15. Eventuellt övrigt
 16. Mötet avslutas
december 9, 2010

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Systematik