Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Ekonomiskt ansvar för den externa verksamheten (bidrag, uppdrag)

Ekonomisk uppföljning av den externa verksamheten (bidrag, uppdrag) skall göras löpande.

Alla mottagare av externa bidrags- och uppdragsmedel är skyldiga att se till att underskott inte uppkommer på projekt- och uppdragsaktiviteter.

”Tillfällig kredit” kan godkännas av enhetens forskningsadministratör/motsv. under förutsättning att kontrakt/avtal finns på inkommande medel som kommer att täcka samtliga upplupna och förväntade kostnader under projektets löptid. Det räcker inte med en förhoppning om att inlämnad ansökan till finansiär beviljas. Det är kontrakt/avtal på beviljade medel som gäller.

Om beviljade medel inte täcker befintligt underskott och kommande kostnader, så skall underskottet omgående täckas genom ombokning/omkontering av kostnader till anslagsinnehavarens andra anslag.

Om kontrakterade medel saknas så får inga ytterligare inköp/löneutbetalningar belasta projektet med mindre än att undantag explicit beviljats av prefekten.

Anhållan om sådan ”kredit” skall ställas till den administrativa chefen, och åtföljas av en tydlig åtgärdsplan för hur uppkommet underskott ska täckas.

Utredning av underskott på externa aktiviteter, och åtgärder för att täcka dessa underskott tar orimligt mycket administrativa resurser i anspråk. Jag uppmanar er därför att respektera dessa regler, och att omgående åtgärda de underskott som finns här och var på institutionen.

Skrivet av Monica Pardon
oktober 23, 2012

Inlägget postades i

Ekonomi