Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Fullkostnadskalkyl och medfinansiering

 
Institutionen och prefekten uppskattar mycket alla de ansträngningar ni gör för att dra in externa anslag till vår verksamhet. Overheadsystemet är i och för sig värt en svavelosande betraktelse – men den får publiceras på Spegellandet i mån av tid.
Här och nu vill jag bara ge några korta upplysningar:

Fullkostnadskalkylen

Som sökande av externa anslag uppmanas man att fylla i den s k fullkostnadskalkylen (xls) för att tydliggöra eventuellt behov av medfinansiering av indirekta kostnader från fakultetsmedel. Olyckligtvis är blanketten obegriplig utan åtföljande förklaringar.

I de gula fälten under direkta kostnader skall just direkta kostnader, dvs nettosummor, fyllas i. Detta innebär lön inkl lkp, drift utan moms, etc – utan overheadpåslag (Detta kan kännas ovant eftersom vi i alla andra sammanhang uppmanas att tänka på kostnader som totalkostnader inklusive overhead, den summa ”som dras från kontot” sedan ”triggern” gått.)

Andel av institutionens lokalkostnader och indirekta kostnader räknas sedan ut automatiskt av kalkylbladet.

Om du söker anslag från exempelvis VR eller Formas som i de flesta fall medger full täckning av indirekta kostnader (en del av den statliga forskningsfinansieringen) skall du sedan fylla i siffran som dyker upp vid ”summa projektkostnader” i ett av de gula fälten ”Finansiär, inomstatligt bidrag” under Finansiering. Då blir beloppet för ”medfinansiering” 0, dvs ingen medfinansiering och därmed enligt regelverkets definition av ”full kostnadstäckning”.

Observera sedan att ansökningsblanketterna för Formas och VR är olika konstruerade även om de ser snarlika ut. I VRs formulär skall du fylla i totalkostnader inklusive de indirekta. Formas vill ha direkta kostnader samt procentsatsen för indirekta kostnader. Detta innebär att du måste räkna ut VR-beloppen utan indirekta kostnader innan du kan föra över dem i fullkostnadskalkylen.

Om du söker anslag från en finansiär som inte tillåter mer än en begränsad overhead så får du på raden för finansiär fylla i den totalsumma som uppstår med detta tillåtna overheadpåslag. Då uppstår automatiskt ett behov av medfinansiering och en summa kommer att dyka upp på den raden för medfinansiering. Kalkylen lämnas till prefekten tillsammans med ansökan! Får du pengar så får vi försöka lösa medfinansieringsproblematiken pragmatiskt.

Medfinansiering 2011

Huvudprincipen är att overheaduttag görs i enlighet med vad kontrakten tillåter och för statliga finansiärer gäller full kostnadstäckning (så har politikerna bestämt). För rådskontrakt (motsvarande) beviljade före 2010 (exempelvis 3-årsanslag 2010-2012 eller 2009-2011) gäller medfinansiering enligt de gamla principerna som gällde vid både COB och Ekologi.

Vad gäller privata finansiärer så kan ingen tvinga dessa att finansiera forskning vid just Lunds Universitet. Vi tar således tacksamt emot anslag för bra projekt och medfinansierar vad kontraktsbestämmelserna kräver – alternativt får vi avstå från pengarna. Normalt skriver jag som prefekt på kontrakten, om det rör sig om stora summor kan speciallösningar krävas.

Nedanstående gäller 2011 för medfinansiering av externa bidrag (vg 35 och 36):

  • Medel från VR och Formas som beslutats före 2010 = 10%
  • Medel från VR och Formas from 2011 (dvs 2010 års utlysning) = 0%
  • EU-medel = enligt kontrakt
  • Övriga finansiärer = enligt kontrakt/gåvobrev/avtal
  • Resebidrag/doktorander:
    • Om full kostnadstäckning erhållits, ingen medfinansiering
    • Annars medfinansiering enligt kontrakt/gåvobrev/avtal

Notera att resultatavräknade projekt ej skall medfinansieras. Har du frågor ställ dem till forskningsadministratören som hanterar dina projekt.

Lycka till med Era ansökningar!

Christer Löfstedt
prefekt

april 6, 2011

Inlägget postades i

Ekonomi Prefekt