Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Informationsmöte om fördelning av studiestöd fre 27:e maj kl 12-13

Ett konstruktivt styrelsemöte har avhållits igår.

En av punkterna handlade om fördelning av studiestöd till de nya enheterna. Styrelsen beslöt att låta ett förslag till fördelningsmodell gå ut på remiss och avser att sedan gå till beslut på styrelsemöte den 15 juni.

Det är ont om tid – men det är ett starkt önskemål från de flesta att vi nu skall få den här frågan ur världen och kunna gå vidare med planering av doktorandantagningar etc.

För att hålla tempot uppe har Eric Warrant erbjudit sig att informera intresserade om hur tankarna går redan nu på fredag den 27:e kl 12-13 i föreläsningssalen Biologihus A.

Medtag gärna egen lunch!

Om ni inte har möjlighet att deltaga då så hoppas jag att ni kan ta till er den skriftliga information som kommer att gå ut under den kommande veckan och att ni kan närma er någon av styrelsens ledamöter för en privat dialog.

Välkomna!

Prefekten (å FU-studierektorn E. Warrants vägnar)

Ps. Och ingen behöver hetsa upp sig över förslag till nya “inriktningar” på forskarutbildningen. Även denna diskussion var konstruktiv och FUN har fått i uppdrag att inför styrelsemötet i juni (15/6) ta fram ett ytterligare förslag baserat på EN studieplan i Biologi UTAN inriktningar och konkreta förslag till hur examinationen skall utövas utgående från individuella studieplaner och ett definierat antal examinatorer. Detta förslag och FUNs ursprungliga, samt eventuellt något ytterligare, kommer att gå ut på remiss till institutionen. Beslut fattas sedan förhoppningsvis i början av hösten. Som sagt ingen anledning för någon att hetsa upp sig. Åtminstone inte just nu. Ds