Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Invigning av nya helpdesken och annan IT-info

SACT + IT = SANT var rubriken när Anders Kullberg höll låda för hela baletten. Under drygt en timme presenterades nuvarande och framtida IT-arbete vid institutionen, fakulteten och universitetet.

Först konstaterades att Biologi har den lägsta andelen IT-personal per anställd på hela Lunds universitet; 1 IT-person/100 anställda.

Anders tog därefter upp ett antal problemområden där det behövs förbättringar, olika IT-organ listades, den stora mängden administrativa system samt mängden olika programvaror.

Utvecklingsområden togs upp; ansvarsområde för support, inventering av datorer och installerad programvara m.m.

En modell för budget – beslut – operativ verksamhet visades.

En lista på vad som hänt och inte hänt (ännu) listades, där följande kunde bockas av:

  • IT-stöd centralt
  • Starta Helpdesk Biologi
  • Standardiserad utrullning av datorer (finns för PC, ej ännu Mac).
  • Intern webb, FAQ.

Sedan presenterades Helpdesk Biologi som startar idag i skarp version:
Man kan antingen skriva ett ärende som e-brev till helpdesk@biol.lu.se
men hellre använda webbsidan, där det finns färdiga formulär att fylla i sitt ärende med så all info kommer med direkt;

helpdesk.biol.lu.se

Vidare tipsade Anders om datorgruppens webbsida med IT-info;
www.biologi.lu.se/vem-goer-vad/it (eller alias http://it.biol.lu.se) där det finns information och länkar om lokalbokning, hur man uppdaterar sin Lucat-info, kollar driftinfo och LDC:s lathundar för hur man konfigurerar e-postprogram, trådlöst nät och mycket annat.

Nytt universitetsgemensamt schemaläggningssystem ska komma under 2012, kallat SRS (använder programvaran TimeEdit3).

SUNET håller på med upphandling av ett lagrings/backupsystem av typen Dropbox, vilken kan bli tillgänglig för universiteten inom kort.

Slutklämmen var att vara alltid hålla sin Lucatinfo uppdaterad (särskilt rumsnummer och telefonnummer) eftersom Lucat används för behörighetskontroll till administrativa system, e-post, passagekontroll och inte minst helpdesk biologi.

Skrivet av Erling Jirle, datorgruppen/helpdesk biologi
Foto: Jan Johansson, datorgruppen/helpdesk biologi 
april 13, 2012