Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Minnesanteckningar från GUNs möte 14/12 -18

Den 14 december hade utbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat litteraturlistor, examinatorer, budget och kurstilldelning, basblocket, kursplan och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).