Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Prefektbeslut om inköp av kontors- och labbutrustning

För att det inte ska råda några oklarheter över vem som ska betala inköp av inredning/utrustning/möbler till kontor och labb så har prefekten rett ut det i den här pdfen.

februari 21, 2012

Inlägget postades i

Prefektbeslut