Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från BDRs möte den 23/10 -15

Biologiska doktorandrådet hade möte den 23 oktober. Då diskuterades bland annat inbjuden föreläsare 2016, doktorandrepresentanter i infrastrukturgruppen och filmkväll. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).