Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från bibliotekets styrgruppsmöte den 9/11 -18

Den 9 november hade Biologibiblioteket styrgruppsmöte. Då diskuterades bland annat EndNote-workshop, 2019 års budget, remiss om nytt uppdrag för UB och open access. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).