Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte 7/4 -16

Den 7 april hade kommittén för hälsa-, miljö- och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat laglista, arkiveringsrutiner, ventilationen i Ekologihuset, kemikalier i Biologihus A och en ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer protokollet från mötet (pdf).