Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 15/10 -15

Den 15 oktober hade hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat hjärtstartare, uppgradering av dragskåp, riskbedömningskurs, psykosocial skyddsrond och nyhetsbrev gällande arbetsmiljöfrågor. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).