Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 21/1 -16

Den 21 januari hade kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat dragskåp, sanktionsavgift, medicinska kontroller, arbetsskadetillbud och psykosociala skyddsronder. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Secured By miniOrange