Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

En mjuk övergång

Nytt år och nya utmaningar! I början av 2011 förväntas den nya organisationen av Biologin med nya enheter och nya kostnadsställen att träda i kraft. Detta kommer inte att fungera från en dag till en annan; att införa nya kostnadsställen och nya rutiner är uppenbarligen en omständlig och utdragen procedur. Det kommer alltså – på gott och på ont – att bli en successiv omställning som jag hoppas inte skall bereda alltför stora olägenheter.

När jag tillträdde som prefekt fick jag veta att övergången till nya kostnadsställen måste ske i samband med årsskiftet. Samtidigt är just årsskiftet – redan utan förändringar av detta slag – en ansträngande period för den administrativa personalen p g a budgetarbete och helårsbokslut. Det är många som arbetat och arbetar hårt!

Räkna inte med att något kommer att fungera enligt nya rutiner förrän tidigast någon gång under februari. Om ni har frågor så bör era olika administratörer kunna ge er svar på dessa och även hjälpa er med olika övergångsproblem. Flyttningar av kostnader i efterhand och retroaktiva omkonteringar kommer inte att kunna undvikas. Förhoppningsvis skall ändå forskning och undervisning rulla på som vanligt och det nödvändiga merarbetet hållas nere till ett minimum.

De nya enhetscheferna måste få tid att komma in i sina roller och så länge det behövs hoppas jag att tidigare avdelningsföreståndare och husansvariga kommer att fortsätta att attestera, att bedriva arbetsmiljöarbete och att ta väl hand om personalen. Så har det fungerat vid tidigare omorganisationer och med allas goda vilja kommer det säkert att fungera även den här gången. Alternativet att ”låta allt vara som det var” finns – och fanns – inte. Meningen är nu naturligtvis att förändringarna när de väl är genomförda skall vara till det bättre, att vi skall få mer resurser inklusive tid för forskning och utbildning och att arbetssituationen generellt sett skall förbättras.

Sett från prefektens synpunkt har året som gått bjudit på både framgångar och besvikelser för Biologin i Lund. Dessvärre är kommunikationen inom och bortom institutionen något som inte fått den tid den förtjänar. Kanske blir det tid efter helgerna att på Spegellandet blicka både framåt och bakåt. Mycket har utvecklats i positiv riktning och hade det inte varit för en rad irritationsmoment bortom vår egen kontroll så ser det ljust ut inför det nya året.

Två borstliknande feromonspridande hårpenslar från majs.
Nyårsfyrverkerier ?

Jag vill nu ta tillfället i akt och tacka för alla goda insatser under året som gått. Ingen nämnd och ingen glömd – men ett speciellt tack vill jag ändå rikta till er som håller vår administration och övriga servicefunktioner gående till utbildningens och forskningens fromma.

Alla medarbetare vid Biologiska institutionen tillönskas ett

Gott Nytt År

Christer Löfstedt/prefekt

Ps. För rätt svar på bildgåtan se http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7007-7-10.pdf Ds.

januari 5, 2011

Inlägget postades i

Okategoriserade