Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Visa expanderat
A person is standing in a rocky landscape with a volcano in the background. Photo.
september 19, 2023 | Inger Ekström

Corrie Nyquist – new postdoc

Hi! My name is Corrie Nyquist (they/them/theirs pronouns). I am a postdoctoral researcher in Aquatic Ecology working with Doctors Pablo Urrutia Cordero and Björn …
 • Presentation
0 Kommentarer
GUN
september 15, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för GUNs möte den 22/9 -23

Grundutbildningsnämnden har möte i Synpunkten den 22 september klockan 13.15. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll (bifogas) …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Kallelse
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
0 Kommentarer
GUN
september 15, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från GUNs möte den 5/5 -23

Den 5 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kvalitetsgranskningen, workshop om referenshanteringsprogrammet Zotero, kurstilldelning och utbud, paus av växtbiologispåret, kurs- och utbildningsplaner …
 • Grundutbildning
 • GUN
 • Händelser
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Folk står och tittar på när en stor trälåda ska öppnas.
september 4, 2023 | Anders Örtegren

Den som väntar på något gott…

Institutionen har ny teknisk utrustning på plats sedan en vecka. Den nya utrusningen, en micro CT – som kan röntga föremål i 360 grader …
 • Händelser
 • Infrastruktur
0 Kommentarer
A person standing with a rucksack. Photo.
augusti 23, 2023 | Inger Ekström

Lydwin Wagenaar – new PhD student

Hello! My name is Lydwin and I started my PhD position at the Department of Biology in July. During my PhD, I will be …
 • Presentation
0 Kommentarer
juni 2, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från styrelsemötet den 31/5 -23

Den 23 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslutet och den strategiska planen. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.
 • Händelser
 • Möte
 • Protokoll
 • Styrelse
0 Kommentarer
A person taking a selfie. Photo.
maj 25, 2023 | Inger Ekström

Karl Öberg – new IT technician

Hello, I am your new IT technician and started about a week ago. I have previously worked for the Swedish Police IT department as …
 • Presentation
0 Kommentarer
maj 25, 2023 | Inger Ekström

Dagordning för styrelsemötet den 31/5

Den 31 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Redovisning tertialbokslut I …
 • Kallelse
 • Möte
 • Styrelse
0 Kommentarer
Portrait of Erik Selander. Photo.
maj 24, 2023 | Inger Ekström

Erik Selander – new senior lecturer

Hello Biology department! I am a new lecturer in the Aquatic Ecology section. My research is mainly in aquatic chemical ecology, isolating chemical cues …
 • Presentation
0 Kommentarer
A person is standing in front of a building. Photo.
maj 23, 2023 | Inger Ekström

Teresa Garibo Domingo – new PhD student

Hello! My name is Teresa and I started my PhD earlier this March at Marita Cohn’s lab. I am particularly interested in the genetically …
 • Okategoriserade
 • Presentation
1 Kommentar
Hälsa, miljö och säkerhetskommittéen. Illustration.
maj 16, 2023 | Inger Ekström

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 11/5 -23

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén hade möte den 11 maj. Då diskuterades bland annat skyddsronder, ventilationsprojektet, jordfelsbrytare, utrymningsövning, adressändring, bredare representation HMS-kommittén och könsneutrala toalettskyltar. …
 • Händelser
 • HMS
 • Möte
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Protokoll
0 Kommentarer
Äldre inlägg