Jättetack för 9 års prefektarbete

Igår var det avtackning av vår förre prefekt Christer Löfstedt. Foajén i Ekologihuset var välfylld. Minst 100 personer ville vara med och Läs mer

Fest/Händelser/Prefekt 0

Protokoll från styrelsemötet 21/11 -18

Den 21 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, budget, IT-plan och vegetarisk mat. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 21/11 -18

Lockande Luciakonstutställning i år igen

På sina ställen blev det trångt när många ville titta på samma konstverk.

Institutionens konstutställning den 14 december lockade många, både besökare och utställare. Det var trångt och gemytligt i Läs mer

Händelser/Konst/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Lockande Luciakonstutställning i år igen

Gott Nytt Biologiår och tack från före detta prefekten!

Det är med blandade känslor jag nu slutar som prefekt för Biologiska institutionen. Orken har av olika skäl inte riktigt räckt till det senaste året för både min forskning och att upprätthålla kvalitén i prefektskapet, ett uppdrag som annars varit väldigt stimulerande och givande. Till min stora glädje har jag mött mycket uppskattning på institutionen. Att vara prefekt på Biologiska institutionen är ingen straffkommendering utan oftast en förmån.

Lite körigt som prefekt? Tänk på Babette så blir det genast lättare!

Det är inte möjligt – och inte meningen – att som prefekt vara alla till lags. All verksamhet är inte excellent och det som inte är tillräckligt bra skall antingen förbättras eller läggas ner. Om detta och annat går åsikterna ibland isär. Per Brinck, ”den svenska ekologins Gudfader”, sa vid något tillfälle på 90-talet till mig:

    ”Det är aldrig fel att fatta ett beslut, man kan alltid ändra det”.

Det är inte helt sant; en del beslut är oåterkalleliga men andra kan förvisso korrigeras om de visar sig vara fel. Ett annat av Pers ord på vägen till en ung lektor löd, faderligt yttrade när jag klagade på otillräckligheten hos någon på dåvarande Ekologiska institutionen:

     ”Döm inte folk efter deras dåliga utan efter deras goda sidor”.

Även det är inom rimliga gränser en god grundinställning. Biologiska institutionen är på det hela taget en fantastisk arbetsplats med många – närmare 400 om vi räknar generöst – kompetenta och hängivna medarbetare. Rekrytera rätt medarbetare och se till att de får bra förutsättningar att sköta sina uppgifter så ordnar medarbetarna sedan resten!

Som prefekt måste du orka hålla emot och värna kärnverksamheten i en tid då planer och regler väller fram som en tsunami, då kvalitetssäkring handlar mer om form, jämställdhet och mångfald än verksamhetens innehåll och resultat. Trots gällande ”chefskontrakt” har jag som prefekt alltid sett mig som kärnverksamhetens företrädare snarare än universitetsledningens förlängda arm. 

Återstoden av Lunds universitet kan beskådas i Botaniska trädgården

Universitetet omnämns dessvärre idag ofta i termer av myndighet istället för som det universitet det borde vara.Samtidigt som det positiva klimatet på institutionen utgjort en daglig vitamininjektion så har rörelser i tiden och krafter bortom min kontroll tärt ganska hårt på min i grunden positiva inställning. Akronymer som LUCRIS, SSC, SVS och STRUT har lagt sordin på stämningen i fakultetens ledningsråd och skapat arbetsmiljöproblem på institutionen. Värdefull tid som borde ha ägnats åt angelägna diskussioner om forskning, utbildning och bildning har istället gått åt för att hantera idiotiska beslut om övergång från en fungerande lönehanteringen i egen regi till en katastrof orkestrerad av Statens Servicecenter och implementering av orimligt tidskrävande ”lönesättande samtal”, beslut som fattats på nivåer där en enkel prefekt inte har något att säga till om.  När jag allt oftare kommit på mig själv med att inte bara vara kritisk utan också negativ har det sänt signaler till mig själv att det är dags för nya kvastar att sopa och fräschare krafter att ta vid.

Den enda vägen? Biologiska institutionen skymd av vägvisare. Välj annan väg?

Mitt motto har varit ”fokus på kärnverksamheten”och jag har försökt att realisera mina blygsamma visioner genom ”management by walking around”. Genom dagliga samtal med kollegorna kan du bespara dig och institutionen många konflikter och sammanträden. Huruvida det fungerat eller ej lämnar jag för tillfället åt historien. När tiden så erbjuder finns det en hel del intressant – anekdotiskt och kanske till och med vetenskapshistoriskt och sociologiskt- att berätta om och reflektera över vad gäller tillkomsten av den biologiska storinstitutionen i Lund och dess nio första år. Spegellandet har legat i dvala de senaste åren men framöver hoppas jag få tid att återuppta forsknings- och universitetspolitiska skriverier i en eller annan form.

Jag kommer att sakna delar av umgänget med kollegor som prefektskapet erbjuder och den makt prefekten trots allt har– åtminstone på marginalen. Det går att göra skillnad. Men jag tror fortfarande på det roterande, kollegiala ledarskapet och nio år som prefekt är en lång tid. Jag står fast vid att det är viktigt att prefekter, dekaner och till och med rektorer bedriver forskning – eller för den delen undervisning – och inte förfaller till något ”professionellt ledarskap”. Det har alltid varit min avsikt att efter avslutat ledningsuppdrag återgå till kärnverksamheten. Att ständigt se sig själv i rollen som undervisande lärare och forskare i jakten på nya upptäckter och anslag och med ansvar för andra personer i en större externfinansierad forskargrupp fungerar oftast som vaccination mot verksamhetsfrämmande eller rent av verksamhetsfientliga beslut på ”ledningsnivå”.

Vill du också bli en del av det ledarskapsindustriella komplexet? Sök då någon annan stans!

Avslutningsvis vill jag tacka för att jag fick förtroendet att verka som institutionens prefekt under nio spännande och för mig mycket roliga år. Jag önskar nya prefekten Carin Jarl-Sunesson och institutionen lycka till under det nya året. De flesta kurvor pekar i rätt riktning – men det tillkommer säkert nya utmaningar!

Christer Löfstedt
f d prefekt

Prefekt 2

A white Christmas meeting with the Aquatic Ecology unit

Yesterday, the Aquatic Ecology unit went to Karlaby Kro for their Christmas meeting. The two previous years they have been in the Ecology Building, but now it was time to Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för A white Christmas meeting with the Aquatic Ecology unit

Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 19 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Fastställande av IT-plan
  Föredragande Lars-Anders Hansson
 6. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  Forskare – akvatisk ekologi
  Forskare – evolutionär ekologi
  Forskare – funktionell zoologi
 7. Förordnande som studierektor för utbildning
  Förslag: Förordnande som studierektor för grundutbildning – Jep Agrell förlängs
  Förslag: Förordnande som studierektor för forskarutbildning – Per Lundberg förlängs
 8. Informationspunkter
  Budget 2019
 9. Fastställande av mötesdatum för vårterminen 2019
  Förslag: 13/2, 10/4, och 29/5
 10. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 19/12 -18

Cecilia Hjort – new PhD-student

Hi! My name is Cecilia Hjort and since the 1st of December I’ve been enrolled as a PhD student in the Department of Biology, under the supervision of Professor Henrik Smith. However, some of you have probably seen me around, both on the second and third floor, since I’ve been working with several different projects at the university for the past 2 years.

I intend to study the evolutionary adaptation of a common bumblebee, Bombus terrestris, to variable environments by combining comparative studies, behavioural assays and genome sequencing (Restriction site-Associated DNA sequencing; RADseq). More precisely, I will investigate if native populations of B. terrestris in Sweden are affected by gene spread from imported bumblebees used for pollination services. Additionally, I will investigate the occurrence of morphological and genetic local adaptation across landscape and climatic gradients in Sweden, using landscape genomic approaches. Lastly, I will study the genetic connectivity and evolutionary capacity of an invasive B. terrestris adapting to a novel environment (Tasmania), and compare patterns of local adaptation and landscape genetic structure with native B. terrestris.

I hold a Bachelors Degree in Biology and a Masters Degree in Conservation Biology both from Lund University.

Since I like diversity, I usually change lunchrooms so hopefully I’ll see you around!

P.S. I go by my nickname Cilla.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Cecilia Hjort – new PhD-student

Where have all the birds at Örenäs gone?

There will be no Christmas for the Evolutionary Ecology unit without a trip to Örenäs Castle. Around 60 persons from the unit (and some hangarounds, including me) went there to share their Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Where have all the birds at Örenäs gone?

Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Grundutbildningsnämnden har möte den 14 december klockan 13.45 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Beslut om litteraturlistor för vt 2019, se bilaga
  • Beslut om examinatorer för vt 2019, se bilaga
  • Beslut om undantag för kursen BIOS14 från kravet på anonym tentamen, se bilaga
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från studievägledarna
 9. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 10. Information om externa utbildningar
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar: BIOR72, BINP29, BIOR21, BIOR25, BIOR66, BIOF04, BIOR77, BIOR51, BIOC02
 13. Nya kursplaner: BIOR85 Immunologi
 14. Förslag kommande möten vt 2019: 8/2, 29/3, 10/5 (och reserv 14/6)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 14/12 -18

Minnesanteckningar från GUNs möte den 23/11 -18

Den 23 november hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat biblioteksverksamheten, budgeten för 2019, biologimötet i Kristineberg, ändrade regler på Revingefältet och BÖÖL-info. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 23/11 -18