Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Kontakt

Huvudredaktör och bloggansvarig

Inger Ekström, informatör
Biologiska institutionen
Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
inger.ekstrom@biol.lu.se

vår institutionswebb finns kontaktuppgifter till övriga på institutionen.