Kategoriarkiv: Prefektbeslut

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Arbetsgång vid befordran till professor Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med berörd enhetschef och huvudstudierektor, granskar ansökan. Institutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten) eller avslår. Tillstyrkan från institutionen … Läs mer

Arbetsgång/Prefekt/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Examinatorer för forskarutbildningen utsedda

Prefekt Christer Löfstedt har utsett 19 stycken examinatorer för institutionens forskarutbildning. Läs mer om bakgrunden, examinatorernas uppgifter och vilka examinatorerna är i själva prefektbeslutet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Prefekt/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Examinatorer för forskarutbildningen utsedda

Prefektbeslut om valutaeffekter

Prefekten har beslutat vad som gäller i samband med de över- respektive underskott som uppkommer i samband med anslag i utländsk valuta (pdf).  

Ekonomi/Forskning/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Prefektbeslut om valutaeffekter

Prefektbeslut om inköp av kontors- och labbutrustning

För att det inte ska råda några oklarheter över vem som ska betala inköp av inredning/utrustning/möbler till kontor och labb så har prefekten rett ut det i den här pdfen.

Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Prefektbeslut om inköp av kontors- och labbutrustning

Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

Prefekten har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att se över genetik och växtmolekylärbiologi. I arbetsgruppen ingår Dan-E Nilsson, Anders Hedenström, Anders Tunlid och Lars Hederstedt. Här kan du läsa mer om översynen (pdf).

Arbetsgrupper/Forskarutbildning/Forskning/Grundutbildning/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Prefektbeslut om översyn av genetik och växtmolekylärbiologi

Omflyttningar på biologiska institutionen planeras

Delar av biologiska muséerna ska flytta in i Ekologihuset, delar av administrationen behöver sitta tillsammans, GU och IT behöver lokaler och kansli N flyttar ut. För att det här ska kunna fungera behövs det en ordentlig planering av om- och inflyttningarna. Prefekten har tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för planeringen. Den består av Anders Tunlid, Carl Sjökvist, Ola Olsson, Lars … Läs mer

Arbetsgrupper/Organisation/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Omflyttningar på biologiska institutionen planeras