Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Arbetsgång vid befordran till professor

Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med berörd enhetschef och huvudstudierektor, granskar ansökan. Institutionens behov av undervisning och forskning inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedömningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulteten) eller avslår. Tillstyrkan från institutionen ska innehålla yttrande huruvida eventuell befordran leder till ändrade arbetsuppgifter (kontering).

Arbetsgång vid befordran till lektor

Enhetschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten.

Arbetsgång vid ansökan om docentur

Enhetschefen och en examinator sammanställer yttrande efter överenskommelse med prefekten. Huvudstudierektor skriver pedagogiskt intyg. Prefekten tillstyrker, och därefter vidarebefordran till fakulteten.

Vid docentföreläsningar ansvarar enhetschef och examinator för det ceremoniella. Två ledamöter i docenturnämnden medverkar.

Ovanstående är beslutat i november 2013 av prefekt Christer Löfstedt

januari 22, 2014

Inlägget postades i

Arbetsgång Prefekt Prefektbeslut