Författararkiv: Inger Ekström

In honor of Bengt Lidforss 150 years

Last Friday afternoon Bengt Olle Bengtsson had arranged a seminar on account of Bengt Lidforss 150 years anniversary. Bengt Olle greeted the audience welcome on behalf of the Departement of Biology and the Mendelian Society. Lidforss has been given much attention as a political intellectual and

Föreläsning/Händelser 0

Dagordning för styrelsemötet den 19/9 -18

Den 19 september klockan 13.15 har institutions styrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes protokoll (bil.) Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: 2 anställningar som forskare fr o m snarast inom projekt KAW/MICCS A.Tunlid (Bil. 5 a, 5 b) Information Anställningsärenden – lägesrapport Valberedning Ändrad sammansättning av institutionsstyrelsen … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

Per capsulam styrelseprotokoll 7/9 -18

Institutionsstyrelsen tog ett per capsulam beslut om styrelsens sammansättning. Läs mer i protokollet om beslutet (pdf).

Händelser/Protokoll/Styrelse 0

Protokoll från styrelsemötet 30/5-18

Den 30 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, CAnMoves tekniklabb och tertialbokslutet. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse 0

Dagordning för GUNs möte den 14/9 -18

Fredagen den 14 september klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Justeringsperson utses Fastställande av dagordningen Föregående mötes minnesanteckningar Meddelanden Aktuella ärenden Begäran om undantag från bestämmelse om anonyma tentor för BINP16 Programmering i Python, se bilaga. Förslag till beslut: Begäran godkännes. Rapporter från fakultetens GU-arbetsgrupper Information från koordinatorerna Kandidatprogram i … Läs mer

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Minnesanteckningar från GUNs möte den 8/6 -18

Den 8 juni hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat litteraturlistor, examinatorer, kurstilldelning, kursutbud, kursvärderingsmall, kurssammanställning och kursutvärderingar. Läs mer i minnesantecknigarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Roman Zug – new postdoc

Hej! I‘m a theoretical evolutionary biologist and a new postdoc in Tobias Uller‘s group. During my PhD at Humboldt University, Berlin, I worked on bacteria called Wolbachia, which are famous for ingeniously interfering with arthropod reproduction and development. In the course of this work, I became increasingly fascinated by the diverse interplay between evolution and development . Therefore, I am … Läs mer

Presentation Kommentarer inaktiverade för Roman Zug – new postdoc

GENECO 10 years – celebration and summer meeting at the same time

Wednesday and Thursday our Graduate Research School in Genomic Ecology, GENECO, had their annual summer meeting. This year is special, as it is 10 years since GENECO was founded. It is also time to change

Föreläsning/Forskarutbildning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för GENECO 10 years – celebration and summer meeting at the same time

Knowledge is the key

Today SACT (the group for Scientific Activities) arranged a seminar with our mushroom expert Sigvard Svensson. The purpose was to make us aware of the dangers of picking mushrooms without the right knowledge. There are a lot of poisonous

Föreläsning/Händelser/Museerna/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Knowledge is the key

Joakim Nilsson – new Head of Administration

Hello, My name is Joakim Nilsson and I just started my work here at the department of biology as head of administration. I will work parallel with Monica Pardon for the coming weeks before taking the full responsibility. I have a degree in economics from Lund University but have spent the last decade and a half with a similar position … Läs mer

Presentation Kommentarer inaktiverade för Joakim Nilsson – new Head of Administration