Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 1 / 1

januari 22, 2014 | Inger Ekström

Arbetsgång vid befordringsärenden och docentansökan

Arbetsgång vid befordran till professor Befordringsansökningar ska tillstyrkas av institutionen innan ärendet går vidare till lärarförslagsnämnden (LFN). Prefekten utser två examinatorer, som tillsammans med …
  • Arbetsgång
  • Prefekt
  • Prefektbeslut
0 Kommentarer