Dagordning GUNs möte 6/10 -17

Den 6 oktober klockan 13.15 har grundutbildingsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Lägesrapport: arbetet med utbildningsplaner
  • Kvalitetsutvärdering av våra utbildningar
  • Diskussion om Education Fair
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar (BIOB02,
  BIOR78, BIOR16, BIOR68, BIOR58, BIOR66, BIOR35, BIOR55,
  BIOR39, BIOR69, BIOB03, BIOR70, BIOR72 samt BIOF03), se bilaga
 13. Nya kursplaner (preliminära för BIOY02, MOBY02), se bilaga
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning GUNs möte 6/10 -17

Gróa Valgerður – new PhD student

My name is Gróa [/ˈɡrəʊə/] Valgerður and I‘ve just started working on a PhD project within the research group Plant Ecology and Systematics. My main supervisor is Stefan Andersson and co-supervisors are Nils Cronberg, Mikael Hedrén and Torbjörn Tyler; I think it‘s safe to say I‘m in good and capable hands! The next few years we‘ll study the ecotype differentiation of Scorzoneroides autumnalis (sv. höstfibbla) and I‘m indeed very excited about it.

I come from Iceland, where I did my BS in biology and BS hons in plant taxonomy at the University of Iceland. I moved to Lund in 2011 and very recently moved to Staffanstorp. I‘m a hobby photographer, and if the time it took me to find a picture to go with this little entry is any indicator, I just might have some problem being on the front side of the camera lens. I‘m also a food lover, following the strict guidelines of the exceedingly popular dietary program HCHF. However, the title mom is admittedly what has defined me most the past 9 years.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Gróa Valgerður – new PhD student

Minnesanteckningar från GUNs möte den 1/9 -17

Den 1 september hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat elärandets juridik, basblocket, examinerande moment större än 7,5 hp, anonyma tentor, oavslutade kandidatuppsatser och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från möte (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 1/9 -17

Magne Friberg – new Associate Senior Lecturer

I am a recently started Associate Senior Lecturer in the unit of Biodiversity. I was an undergraduate student in Lund some 15 years ago, and it feels exciting to be back again after pit stops at Stockholm University (PhD-studies), University of California, Santa Cruz (post-doc) and Uppsala University (Assistant Professor).

In our research group, we study the processes that have made plants and plant-feeding insects two of the most diverse and abundant groups of organisms on earth. Much of our current research involves the evolution of plant signals, and ecological and evolutionary responses to these signals by associated insects. Please see the research group web page for more info. In my spare time, I do not watch as many birds as I would like to, and I do not play as much sports as I would need. I am a descent racquet-sport player (tennis/squash/badminton) in need of new sparring partners. For research-, birding-, or sports-related inquiries, please contact me: magne.friberg@biol.lu.se

Presentation Kommentarer inaktiverade för Magne Friberg – new Associate Senior Lecturer

Anna Runemark is back as a researcher

I have just returned to work as a researcher at the Evolutionary Ecology unit
after post doctoral studies at the University of Oslo. I am an evolutionary
biologist/genomicist with a broad interest in speciation and how new diversity
within and between species arises. I also find the role of biogeography for the
faith of diversity interesting, and have been working extensively on island
biogeography. I did my PhD here at the Department of Biology, working on population
divergence and island biogeography of an island endemic lizard species, and my
post doctoral work has been on variation and constraints on diversity arising
from hybridization, with a focus on genomics.

I am currently starting up a study system on host plant driven speciation in the
fly Tephritis conura infesting different thistle species. I am interested in
for instance how host shifts and host expansions affect variation at the
phenotypic and genomic level, and how associations between genomically unlinked
phenotypic characters arise.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Anna Runemark is back as a researcher

Hampus Petrén – new PhD student

Hej! My name is Hampus Petrén and I just started as a PhD student at the
Biodiversity unit. I did my bachelors and masters studies at Uppsala university,
as well as the first year of my PhD.

Now however I am excited to continue my PhD studies at Lund university. My
supervisor, Magne Friberg, started a position here and I decided to come along.
My research revolves around plant mating systems, floral traits and plant-insect
interactions. More specifically, I study different European populations of the
alpine plant Arabis alpina to investigate how floral signals, such as flower
morphology and floral scent, vary between self-compatible and self-incompatible
population, and how such variation affects/is affected by interactions with insects.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Hampus Petrén – new PhD student

10 år från idé till färdig bok

Idag var det boksläpp för Bengt Olle Bengtssons och Torbjörn Sälls bok Understanding Population Genetics. Författarna bjöd på förfriskningar och tilltugg i Biologihuset för Läs mer

E-bok/Föreläsning/Händelser Kommentarer inaktiverade för 10 år från idé till färdig bok

Stressade växter och flyttande fåglar

Blå hallen var nästan full på terminens första Tandem talk med Olivier Van Aken och Staffan Bensch som Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Stressade växter och flyttande fåglar

Minnesanteckningar från FUNs möte den 7/9 -17

Den 7 september hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat visionsmötet, BLAM 2018, antagningsordningen, allmänna studieplanen och studierektorsskapet. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 7/9 -17

Dagordning för styrelsemötet den 20/9 -17

Den 20 september klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Anhållan om tillsvidareanställning:
  • Forskningsingenjör,100% (bil.)
  • Luigi Gentile, forskare 100% (bil.)
  • Maja Tarka, forskare 100% (bil.)
  • Michael Tobler, projektkoordinator 50% (bil.)
 6. Halvårsbokslut och prognos
  • Biologiska institutionen, exklusive Biologiska museet (bil.)
  • Biologiska museet (bil.)
 7. Information
  • Läraranställningar
  • Kartläggning och analys av myndighetskapital 2017
 8. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 20/9 -17