Livet på institutionen under ett dygn

Även vädret var på vår sida.

I fredags var det dags för institutionens första bioblitz. En bioblitz går ut på att inventera alla arter inom ett visst begränsat område under 24 timmar. SACT hade fått ihop ett Läs mer

Händelser/Systematik/Vetenskapliga aktiviteter SACT 2

Spexig avtackning

Thomas Alerstam var en av de som ville tacka Anne.

Snart går Anne Fogelberg i pension. Igår fylldes Ekologihusets foajé med folk som ville visa sin uppskattning och tacka Anne för hennes nästan tio år på institutionen. Sedan december 2008 har hon arbetat som forskningsadministratör, först på Läs mer

Händelser/Pensioneringar Kommentarer inaktiverade för Spexig avtackning

Equality group recommends: Nature highlights diversity

Nature has recently published two interesting articles highlighting the importance of diversity in science.

These labs are remarkably diverse — here’s why they’re winning at science discusses the benefits of diversity.

What does it take to make an institution more diverse? gives some practical suggestions on how to increase diversity.

From Powell (2018) Nature 558:19-22.

Jämställdhet Kommentarer inaktiverade för Equality group recommends: Nature highlights diversity

Minnesanteckningar från GUNs möte den 20/4 -18

Den 20 april hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kvalitetsutvärderingen, antagningstal, alumnverksamhet, psykosocial undersökning, basblocket, utbildningsplaner, utvecklingsarbete, karriärvägledning, internationalisering och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 20/4 -18

Dagordning för GUNs möte 8/6 -18

Den 8 juni klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Litteraturlistor ht 2018
  • Examinatorer ht 2018
  • Kurstilldelning ht 2018
  • Förslag: Kursutbud 2019, att förordas till vidare beslut
  • Utbildningsplaner, förordas för vidare beslut
   • U2018/229 NGNAT, Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 hp
   • U2018/236 NABIF, Masterprogram i bioinformatik, 120 hp
   • U2018/237 NABIO, Masterprogram i biologi, 120 hp
   • U2018/238 NAMOB, Masterprogram i molekylärbiologi, 120 hp
  • Förslag till Kursvärderingsmall
  • Förslag till Hantering av kurssammanställning
  • Förslag till beslut om Hantering av undantag från bestämmelse om anonyma tentor, enligt beslut i UN 180623, p 11
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Första mötet ht 2018
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte 8/6 -18

Amanda Pettersen – new postdoc

Hej, I am a new postdoc fellow in Tobias Uller’s group. Despite the Scandinavian last name, I am originally from Australia and hardly speak a word of Swedish!

I recently completed my PhD in the Marine Evolutionary Ecology Group at Monash University in Melbourne. My PhD work combined life-history and metabolic theories, where I worked on maternal energy investment strategies in fish and marine invertebrates. I am now shifting to a terrestrial system in wall lizards where I will work on mechanisms underlying maternal effects that facilitate rapid, counter-gradient adaptation.

I’m looking forward to meeting people in the biology/evolutionary ecology department at Lund, and learning about the work that goes on here. I’m particularly interested in physiology, developmental biology and life-history theory, but am also keen to know any tips you might have on adjusting to Swedish life, plus any good hiking and diving spots in Europe!

Presentation Kommentarer inaktiverade för Amanda Pettersen – new postdoc

Why not have a sabbatical?

The purpose of a sabbatical is to enrich and renew a university employee’s academic life by allowing them uninterrupted time to think and do research. According to its Biblical origins, the sabbatical, or Sabbath, is a break from Läs mer

Händelser Kommentarer inaktiverade för Why not have a sabbatical?

Dagordning för styrelsemötet den 30/5 -18

Institutionsstyrelsen har möte den 30 maj klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning
  Forskningsingenjör 100% fr o m 2018-07-01. M. Dacke VR-anslag, E. Warrant ERC-anslag (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 6. Anhållan om utökning av anställning som professor 50% för Anders Nilsson (bilagor)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 7. Tekniklab (CAnMove) – fortsatt verksamhet.
  Information om plan för verksamheten, organisatoriskt och ekonomiskt
  Föredragande: Christer Löfstedt
 8. Tertialbokslut
  • Biologiska institutionen – exklusive Biologiska museet (bil.)
  • Biologiska museet (bil.)

  Föredragande: Monica Pardon

 9. Höstterminens mötestider
  Förslag:19 sept.,17 okt., 21 nov.(budget), 19 dec.
 10. Information
  • Anställningsärenden – lägesrapport
  • Val av valberedning
 11. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 30/5 -18

Protokoll från styrelsemötet den 11/4 -18

Den 11 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat GDPR, anställningsärenden, Science Village Scandinavia och Café Marina. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 11/4 -18

Lugn morgon vid Krankesjön

I morse var det dags för SACTs årliga exkursion till Krankesjön för att titta på fågel. Klockan 04.30 samlades en liten skara något sömniga entusiaster utanför Ekologihuset. Men när solen började gå Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 1