Dagordning till GUNs möte den 19/5 -17

Den 19 maj klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Lägesrapport: lärarutbildningen
  • Lägesrapport: kemikurser
  • Examinatorer ht-17
  • Info om nytt arbetsmarknadsråd
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
GUN/Händelser/Kallelse/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till GUNs möte den 19/5 -17

Minutes from BDR’s meeting 11/4 -17

The Biology doctoral students council had a meeting 11 April. Among other things they discussed guest speaker feed back, organizing dropbox folder, sport activities and PhD-student event in September. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from BDR’s meeting 11/4 -17

Dagordning till FUNs möte den 16/5 -17

Den 16 maj klockan 13.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Föregående protokoll
 4. Information från studierektorer
 5. Rapport från NUF-studierektorsmöte (Karin)
 6. Kurs i Science & Society (Eric & Per)
 7. Revision av allmänna studieplanen – poängkrav innan disputation, poäng introduktionskurs
 8. Planering visionsdag
 9. Förlängningsärenden
 10. Övrigt
 11. Mötet avslutas
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte den 16/5 -17

Lillemor Lewan 1934–2017

FD Lillemor Lewan avled den 21 mars 2017, 82 år gammal.

Lillemor Lewan var den första kvinnan som disputerade i ämnet zoofysiologi vid LU. På institutionen bedrevs under denna period forskning och undervisning kring DNA/RNA/proteiner och polyaminer samt hibernations- och neonatalforskning och neurovetenskaplig forskning. Utvecklingsfysiologi, celldifferentiering och celldifferentiering var nyckelord.

Lillemor Lewans forskning omfattade DNA- och RNA- metabolism i partiellt regenererande lever. Avhandlingen, ”A study of mouse liver regeneration of the organ, cellular and nuclear levels” 1972, följdes av fortsatt forskning bland annat i samarbete med forskare i medicinsk patologi. Hon handledde flera doktorander till doktorsavhandlingar i zoofysiologi. Några arbeten berörde toxikologiska effekter i cellodling. Samtidigt med forskningen undervisade hon inom en tjänst som universitetslektor.

I populärvetenskapliga artiklar, bl a i Forskning och Framsteg 1990-1995, framhöll Lillemor vikten av att resultat från universitetets forskning förs ut i samhället , det vi i dag benämner den tredje uppgiften. Hon arbetade aktivt för jämställdheten mellan könen inom biologisk och naturvetenskaplig forskning. Hon engagerade sig senare i samhällsvetenskaplig forskning och deltog även i miljöundervisning och forskning vid institutionen för miljö och energisystem på LTH. Lillemor var i frontlinjen när LU inledde det europeiska utbytesprogrammet för studentutbyte, Erasmusprogrammet.

/Börje Karlsson

Händelser Kommentarer inaktiverade för Lillemor Lewan 1934–2017

Biologists in pursuit of edible plants

Today was the second time SACT arranged an excursion to find edible spring plants. In many parts of the world, there is a tradition to go out and gather fresh leaves and Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Biologists in pursuit of edible plants

Elin Johansson – new HR administrator

My name is Elin Johansson and I have started to work as personnel administrator at the Department of Biology, since April 2017. My tasks is to support you with HR administration and questions you may have regarding this.

Prior to this I worked at Tetra Pak and Sony Ericsson’s HR department. I have a degree in Master of Social Science.

I live with my family in Lund. At my spare time I like to spend time with my family and to meet my friends, do exercise and to be in the nature.


Mitt namn är Elin Johansson och jag är ny som personaladministratör vid biologiska institutionen, sedan april 2017. Mina arbetsuppgifter är administration av personalärenden och support av dem. Jag sitter på Prefektkansliet i Ekologihuset, rum E-230.

Tidigare har jag arbetat på Tetra Pak och Sony Ericssons personalavdelningar. Min utbildning är en beteendevetenskaplig magisterexamen med sociologi som huvudämne.

Jag bor i Lund tillsammans med min familj. På fritiden tycker jag om att spendera tid med min familj, träffa vänner, träna och vara ute i naturen.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Elin Johansson – new HR administrator

Martin Skerlep – new PhD student

Hey! My name is Martin Škerlep and I just started a PhD at the aquatic ecology department. I will be studying how land-use affects browning of fresh waters (brownification). More specifically, my studies will focus on how different types of land-use affect mobility of iron and organic matter in soils. I will work under supervision of Emma Kritzberg.

I am from Slovenia, where I finished my bachelor’s degree in Biology at the University of Ljubljana. After that I continued my studies in Lund, where I majored in Aquatic ecology. Having also done my master’s project with Emma Kritzberg, I am now excited to continue with research in the same research group.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Martin Skerlep – new PhD student

Third time – better than ever

Today our Head of the Department, Christer Löfstedt, held his third “State of the Union” talk about how things are going Läs mer

Händelser/Prefekt/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Third time – better than ever

Mer tid för nötväckor för nybliven pensionär

Igår bjöd Bodil Enoksson på ost och vin för att fira sin pensionering. Många kom för att Läs mer

Händelser 2

Vincenzo Ellis – new postdoc

I recently received funding from the Carl Tryggers Foundation to begin a
postdoc project with Staffan Bensch. I will work on the genetics and
evolution of host specificity in malaria parasites of birds.

I’m originally from San Diego, California. I did my undergraduate work at
UC Santa Barbara and my PhD at the University of Missouri-St. Louis. From
there I moved to Belo Horizonte, Brazil for a mostly teaching postdoc at
the Federal University of Minas Gerais.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Vincenzo Ellis – new postdoc