Protokoll från styrelsemötet den 18/10 -17

Den 18 oktober hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, institutionens forskningsstrategi, infrastrukturverksamheten och budget. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 18/10 -17

Dagordning till FUNs möte 15/11 -17

Den 15 november klockan 15.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Meddelanden:
  • BLAM 2018
  • Examinatorerna
  • Nya LADOK
 2. Budget 2018
 3. Allm. studieplanen
 4. Handledardag
 5. Plagiarism i forskarutbildningen
 6. Ev. övrigt
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till FUNs möte 15/11 -17

Dagordning till BIGs möte den 13/11 -17

Den 13 november klockan 14.00 har infrastrukturgruppen möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Meddelanden
  • Inventering av nationell infrastruktur – kort rapport
  • LU-inventering till LUCRIS – kort rapport
  • Utfallet av ansökningarna N-fak och LU-centralt
  • Årliga inventeringen av utrustning
 2. Kommande utlysningar. Vad finns i pipelinen?
 3. Rapport från utredning om IRMS/oorganiskt labb, diskussion
 4. Hemsidan – vad behöver uppdateras?
 5. Eventuellt övrigt
BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till BIGs möte den 13/11 -17

Dagordning för GUNs möte den 10/11 -17

Den 10 november klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Lägesrapport: arbetet med utbildningsplaner
  • Budgetläget inför 2018
  • Ny kemikurs
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 10/11 -17

Minnesanteckningar från GUNs möte den 6/10 -17

Den 6 oktober hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat universitetsgemensam entreprenörskurs, masterstudenter på BLAM, basblocket, utbildningsplaner, utvärdering, Education Fair, LADOK 3, externa utbildningar, internationella studenter och kursutvärderingar. Läs mer  i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 6/10 -17

Den Blå Planeten

Last Friday SACT invited a large group from the department to visit the national
aquarium in Denmark, Den Blå Planet. We had a fantastic interesting day with a
guided tour behind the scenes. We learned that Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Den Blå Planeten

Foton och föreläsning på Jubileumsträff

Igår öppnade LU350-årsfotoutställningen på Grand. Det är en utställning med vetenskapliga foton från institutionerna på fakulteten. Idén kom från Läs mer

Händelser Kommentarer inaktiverade för Foton och föreläsning på Jubileumsträff

Minnesanteckningar från FUNs möte den 11/10 -17

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 11 oktober. Då diskuterades bland annat BLAM 2018, semester, genomgående paginering och handledarmöte. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 11/10 -17

Superframträdande av Supershowen

I helgen hade Supershowen, skapad enkom för 350-årsjubiléet, fem föreställningar. Supershowen är en sammanslagning, och omarbetning, av de tre naturvetenskapliga showerna – Biologishowen, Fysik- och lasershowen och Kemishowen. På Lunds Stadsteater kunde vi Läs mer

Biologishow/Händelser Kommentarer inaktiverade för Superframträdande av Supershowen

“Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse

Rektor och universitetsstyrelsens ordförande har svarat på vår skrivelse – och andra skrivelser – med synpunkter på och frågor kring rekryteringen av ny prorektor för Lunds universitet.

Svaret (pdf) – som inte innehåller några egentliga svar eller förklaringar rörande de missförhållanden vi påpekat – har inte heller någon adressat. Detta är kanske en petitess men ändå lite anmärkningsvärt med tanke på att Lunds universitet också är en myndighet. Brukar det påpekas.

Fler icke-svar från Rektor finns att läsa på Rektors blogg.

Sammanfattningsvis verkar universitetsledningen varken förstå grunden för kritiken eller inse att man gjort något fel.

Döm själv!

För övrigt anser jag att prorektorsvalet bör göras om.

Christer Löfstedt
Prefekt Biologiska institutionen

 

Prefekt Kommentarer inaktiverade för “Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse