Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Anja Ödman – new librarian

Porträtt av Anja Ödman.

I am a conservation biologist with a Master’s degree in Biology from Gothenburg University and a PhD in Environmental Science from Lund University. In 2014, I left academia and worked for three years at a municipality as their ecologist, but I soon realized that I missed working with knowledge and education. And so, I decided to enrol in the master’s program in Library and information science here in Lund. I graduated this spring, and since July, I have been employed as a librarian at the Biology library where I work with electronic journals, user statistics and teaching.

Jag är en disputerad naturvårdsbiolog med en magisterexamen i Biologi från Göteborgs Universitet och en doktorsexamen i Miljövetenskap från Lunds Universitet. År 2014 lämnade jag forskarvärlden för att under tre år arbeta praktiskt med naturvård som kommunekolog, men märkte snart att jag saknade att arbeta med kunskap och lärande. Jag bestämde mig då för att läsa masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap här i Lund. Jag tog min examen nu i vår och sedan den 1 juli arbetar jag som bibliotekarie på Biologibiblioteket med ansvar för bland annat e-tidskrifter, analys av användningsstatistik och undervisning.

augusti 30, 2019

Inlägget postades i

Bibliotek Presentation