Kategoriarkiv: Ekonomi

Applications to the Crafoord Foundation: How to fill out forms?

I am personally NOT applying for money from the Crafoord foundation but after having seen a number of forms filled out in different ways (which means that at least some of them are not filled out correctly) I had to create my own “faked

Ekonomi/Forskning/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Applications to the Crafoord Foundation: How to fill out forms?

Ekonomiskt ansvar för den externa verksamheten (bidrag, uppdrag)

Ekonomisk uppföljning av den externa verksamheten (bidrag, uppdrag) skall göras löpande. Alla mottagare av externa bidrags- och uppdragsmedel är skyldiga att se till att underskott inte uppkommer på projekt- och uppdragsaktiviteter. ”Tillfällig kredit” kan godkännas av enhetens forskningsadministratör/motsv. under förutsättning att kontrakt/avtal finns på inkommande medel som kommer att täcka samtliga upplupna och förväntade kostnader under projektets löptid. Det räcker … Läs mer

Ekonomi Kommentarer inaktiverade för Ekonomiskt ansvar för den externa verksamheten (bidrag, uppdrag)

Indirekta kostnader – påslagsprocent 2012

Omfattningen av de indirekta kostnaderna och det resulterande påslaget i % är nu äntligen fastställt. För undervisning (vgr 11) utgör de indirekta kostnaderna 67,52 % och lokalkostnadspåslaget 33,79%. Totalt påslag således 101,31%. För forskning och forskarutbildning (vgr 21, 35, 36, 55) utgör de indirekta kostnaderna 32,10% och lokalkostnadspåslaget 25,71%. Totalt påslag således 57,81%. Fördelning av de indirekta kostnaderna på olika … Läs mer

Ekonomi/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Indirekta kostnader – påslagsprocent 2012

Prefektbeslut om valutaeffekter

Prefekten har beslutat vad som gäller i samband med de över- respektive underskott som uppkommer i samband med anslag i utländsk valuta (pdf).  

Ekonomi/Forskning/Prefektbeslut Kommentarer inaktiverade för Prefektbeslut om valutaeffekter

Fullkostnadskalkyl och medfinansiering

  Institutionen och prefekten uppskattar mycket alla de ansträngningar ni gör för att dra in externa anslag till vår verksamhet. Overheadsystemet är i och för sig

Ekonomi/Prefekt Kommentarer inaktiverade för Fullkostnadskalkyl och medfinansiering

Kommunikation och ekonomi på prefektens infomöte

15.15 25/3 höll vår prefekt Christer Löfstedt informationsmöte i Blå hallen. Prefekten tog upp många olika punkter. Kommunikation/information Prefekten anser att kommunikationen och informationen inom institutionen inte har fungerat under det gångna året och detta är något som måste förbättras. Framförallt diskuterades vilka typer av media som skall användas för att kommunicera och informera. Ska det var massmail, riktade mail … Läs mer

Ekonomi/Forskarutbildning/Forskning/Grundutbildning/Händelser/Kommunikation/Möte/Prefekt/Stormöten Kommentarer inaktiverade för Kommunikation och ekonomi på prefektens infomöte

Förnyat stöd till Biologiska museerna 2011-2013

ArtDatabanken har genom Svenska artprojektet beslutat stödja verksamheten vid Biologiska museerna med 12 508 000 kr under perioden 2011-2013. Dessutom har man beslutat stödja samarbetsprojektet Sveriges virtuella herbarium, som koordineras av Biologiska museerna, med 8 622 000 kr under samma period. I Sveriges virtuella herbarium deltar även

Ekonomi/Museerna 6

Inget mirakel och inte anonymt

Istället för att skriva bland kommentarerna till tidigare inlägg om Goda Ekonomiska nyheter – och andra så gör jag ett sista försök från min sida att förklara det “mirakulösa” försvinnandet av COBs 18-miljoner-underskott i en ny bloggpost: Underskott i COBs ekonomi (negativt myndighetskapital om 18 miljoner och negativa resultat under flera år i följd) var verkligt och absolut nödvändigt att … Läs mer

Ekonomi/Händelser/Organisation/Prefekt 2