Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Inget mirakel och inte anonymt

Istället för att skriva bland kommentarerna till tidigare inlägg om Goda Ekonomiska nyheter – och andra så gör jag ett sista försök från min sida att förklara det “mirakulösa” försvinnandet av COBs 18-miljoner-underskott i en ny bloggpost:

 1. Underskott i COBs ekonomi (negativt myndighetskapital om 18 miljoner och negativa resultat under flera år i följd) var verkligt och absolut nödvändigt att åtgärda.
 2. Personalminskningar bland den tillsvidareanställda personalen var nödvändiga och i ett par år har det nu i princip rått antagningsstopp för doktorander på fakultetsmedel.
 3. Efter uppsägningar och besparingsåtgärder budgeterades att verksamheten skulle ge cirka 5 miljoner i positivt resultat under 2010 och därmed ge möjlighet att amortera skulden med lika mycket. Enligt överenskommelsen skulle fakulteten då skjuta till lika mycket. Detta mål ser ut att uppnås till årsskiftet (även om kostnader och intäkter både ökat och minskat på olika aktiviteter i förhållande till budget så verkar det samlade resultatet att hamna i närheten av prognosen).
 4. Återstående 4 miljoner var tänkta att täckas genom positiva resultat under 2011 och 2012. Sedan skulle fakulteten skjuta till återstoden.
 5. Fakulteten beslutade 2008 att slå samman de Biologiska institutionerna till en storinstitution. Man insåg att det inte var gångbart att fusionera en institution med nära 20 miljoner i skuld och en ekonomi i obalans med institutioner som hade positivt myndighetskapital och inkomster och utgifter i balans. Beslutet om att bilda en storinstitution åtföljdes därför av ett beslut om att COBs och Ekologiska institutionens ekonomier skulle hållas separata tills COBs ekonomi var i balans och skulden betald.
 6. Villkoret var rimligt som jag ser det men svårt att leva med: Bildandet av storinstitutionen syftade till ökat samarbete, synergier och effektiviseringar. Hur skulle detta kunna uppnås när olika tjänstgöringsprinciper, olika ersättning och olika overheaduttag tillämpas beroende på vilken ”avdelning” man räknas till eller beroende på var ens externa anslag förvaltas? Skulle fd COB-lärarna betalas enligt en taxa och ekologilärarna enligt en annan? Skulle studenterna få olika mycket undervisning på samma kurs beroende på var lärarna plockades från? Även om beslutet om separata ekonomier i väntan på ekonomisk balans var rimligt så motverkade det integrationen och det har varit svårt att leva med.
 7. Fakulteten beslutade efter våra framstötar att acceptera användningen av GUs myndighetskapital (ca 4 miljoner) som avbetalning på COBs underskott och att därefter skjuta till de resterande 4 miljonerna. Jag välkomnar detta beslut som är mycket logiskt. Grundutbildningen är en gemensam angelägenhet och det går i praktiken inte att motivera att vi selektivt ”sparar” på den grundutbildning som tidigare låg på COB.
 8. Fakultetens beslut innebär att vi fr o m årsskiftet kan börja fungera som en institution och försöka realisera de möjligheter som kan skönjas bakom det meningslösa nominella beslutet att slå samman institutionerna. Först om vi faktiskt börjar fungera som EN institution kan bildandet av storinstitutionen bli meningsfullt och till verksamhetens gagn.
 9. Fakultetens beslut om ”förkortad avbetalning” innebär INTE att COBs underskott var fiktivt, att allt nu är guld och gröna skogar eller att uppsägningar och besparingar var onödiga. Utan dessa hade de årliga utgifterna fortsatt att vida överstiga inkomsterna inom grundutbildningen och den fakultetsfinansierade forskningen och forskarutbildningen.
 10. Bildandet av en Biologisk storinstitution, saneringen av f d COBs finanser och en ny organisation kan om vi utnyttjar möjligheterna rätt innebära att vi stärker Biologin i Lund. Sedan kan vi inte rå över allt som sker i vår omvärld men det gäller att vi för egen del hanterar det som vi kan påverka på bästa sätt. Att fakulteten godkände vår ”förkortade avbetalningsplan” ger oss mycket bättre möjligheter än om vi tvingats leva i två år till med olika regler och principer inom en och samma organisation.

Om inte ovanstående förklarar ”miraklet” utan att ge näring åt nya konspirationsteorier så tvingas jag konstatera att jag uttömt min pedagogiska förmåga och att man skall vara försiktig även med “positiva nyheter”. Finns det något jag kan svara på muntligen när vi träffas så lovar jag att försöka göra detta efter bästa förmåga och i mån av tid. Anonyma frågor eller insinuationer kommer däremot överhuvudtaget inte att beaktas.

Kommentarsfunktionen är “bloggens själ och idé”. Utan denna blir bloggen bara vilken plats som helst för enkelriktad affischering och ett arkiv för ledningens ukaser. Biologibloggen bygger emellertid INTE på att man kan diskutera anonymt. Tvärtom menar jag att den bygger på öppenhet och att man är beredd at ta ansvar för de inlägg som publiceras. Bloggarna återfinnes under “Internt” på vår hemsida. Sedan när blev pressens ”insändarsidor” ett mönster för hur vi skall föra diskussionen på vår arbetsplats? Jag tror att den genomsnittliga nivån på inläggen på ”Flashback, Sydsvenskan eller Aftonbladet” skulle höjas väsentligt ”om man var tvingad att ge ut sitt namn”.

För egen del är det en självklarhet att stå för och underbygga mina åsikter och synpunkter även när de eventuellt kan misshaga nuvarande eller före detta chefer. Jag kommer således även fortsättningsvis att skriva under mina inlägg både på institutionens blogg och på Spegellandet. Obekväma åsikter kommer inte att vara något kriterium vid lönesättning eller grund för uppsägning under min prefekttid och jag är övertygad om att det inte varit fallet tidigare heller. (Däremot kan kanske välformulerade och välunderbygda dito, publicerade forskningsresultat, liksom dialog och aktivt deltagande i instiutionsbygget kunna ligga till grund både för löneförhöjningar och resurstilldelning). Ulfur-affären var ingen regel utan ett undantag och “avstängningen” ett övetramp. Jag tycker för egen del att det är utmärkt att Lennart Lundqvist m fl driver frågan vidare och jag är beklämd över de lama eller uteblivna reaktionerna bland kollegorna. Men det är inte ämnet för den här bloggposten och i den mån jag finner anledning att återvända till det ämnet så blir det i så fall på Spegellandet. Biologibloggen bör nog vikas för aktuella frågor.

Skrivet av Christer Löfstedt

november 16, 2010

Inlägget postades i

Ekonomi Händelser Organisation Prefekt

2 comments

 1. Erling Jirle

  Mycket bra och tydlig förklaring Christer. Orsaken till att åtminstone jag reagerade och undrade över underskottet var när jag fick pappren inför styrelsemötet (förmöte för TA-personalen) var att det inte stod något om GU i dem vad jag kunde se, utan i pappret från N-fak står det bara;
  Beslut
  “För att underlätta integrationsarbetet inom den biologiska institutionen regleras underskotten vid bokslutet 2010-12-31. Biologiska institutionen överför 9 Kkr ur sitt myndighetskapital till fakultetens kostnadsställe naturvetenskaplig rekonstruktion…”
  Men med Christers förklaringar ovan tycker jag ekonomin ordnas på ett mycket bra sätt så att vi kan jobba som en gemensam institution och inte ha separata ekonomier mellan de två f.d. institutionerna.

 2. Honor Prentice

  Inget fel med din pedagogiska förmåga!

Kommentarsfältet är stängt.