Kategoriarkiv: Händelser

Protokoll från styrelsemötet 29/5 -19

Den 29 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslut, anställningsärenden, ombyggnader, RQ20 och fördelningsmodellen för GU. Läs mer i protokollet från mötet (pdf; 280 kB).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 29/5 -19

Protokoll från HMS-mötet den 3/4 -19

Den 3 april hade Kommittén för Hälsa-, Miljö- och Säkerhet (HMS-kommittén) möte. Då diskuterades bland annat trångboddhet, tillsyn av vilorum, sjukskrivning, uppgiftfördelning mellan HMS och HMS-AU (HMS-kommitténs ArbetsUtskott), tillbyggnad av Arkivcentrum Syd, labbrocksanvändning, nyhetsbrev från LU-byggnad och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i protokollet från mötet (pdf). 

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från HMS-mötet den 3/4 -19

Inspirerande om inspiration

Idag höll Per Henningsson sin docentföreläsning ”Biomimetics and bioinspiration – what have we learnt from nature?”. Per började med att förklara skillnaden mellan biomimetik och bioinspiration. Med biomimetik menas att människan försöker att

Föreläsning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Inspirerande om inspiration

Minutes from the BDR meeting 15/5 -19

The Biology doctoral students council had a meeting on 15 May. Among other things, they discussed the meeting with the directors of studies and the HR administrators, doctoral student representation in different boards and the PhD guidebook. Read more in the minutes from the meeting (pdf). 

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 15/5 -19

Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Den 29 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen: Mötet öppnas Protokolljusterare utses Fastställande av dagordningen Föregående mötesprotokoll Ekonomirapport tertialbokslut I (bilaga) Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Funktionell Zoologi (bilaga) Forskare – Evolutionär Ekologi (bilaga) Forskare – Akvatisk Ekologi (bilaga) Forskningsingenjör – LP3 (bilaga) Informationspunkter Ombyggnationer och lokalplanering Övriga tjänstetillsättningar … Läs mer

Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Minnesord Jon Loman

Som vi tidigare meddelat har en av våra trognaste medarbetare, Jon Loman, gått bort. Vi bad en av Jons närmaste medarbetare Thomas Madsen att ge en översikt över Jons rika och mångåriga bidrag till

Händelser Kommentarer inaktiverade för Minnesord Jon Loman

Crafoordfestligheter i Lund

För första gången hålls hela arrangemanget i Lund när Kungliga vetenskapsakademin delar ut Crafoordpriset i biovetenskaper. Förr om åren har pristagaren bara hållit prisföreläsningen i Lund medan prissymposium och själva ceremonin har hållits i Stockholm. Årets Crafoordpristagare är Sallie W. Chrisholm från MIT i USA som fick priset för att hon upptäckt och studerat cyanobakterierna Prochlorococcus. I måndags höll hon … Läs mer

Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Crafoordfestligheter i Lund

Tidig morgon vid Krankesjön

I morse var det återigen dags för SACTs årliga fågelexkursion till Krankesjön. I år var vi tio personer som träffades utanför

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Tidig morgon vid Krankesjön

No more State of the Union – new people equal new speech!

Last Friday it was time for our ”new” Head of the Department, Carin Jarl-Sunesson, to hold her first annual speech. A new Head also means a new kind of talk. First of all, the

Händelser/Prefekt Kommentarer inaktiverade för No more State of the Union – new people equal new speech!

Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat workshop för doktorandhandledare, FUNs mandatperioder och sammansättning, anställningsärenden, delegationsordningen, infrastrukturerna, lokaler, ny fördelningsmodell för GU, STRUTen, RQ20 och val av ställföreträdande prefekt. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19